Direkt zum Inhalt
01

Het gerechtsgebouw is voor het publiek toegankelijk, elke werkdag, van 8u00 tot 16u00. 

Aan de ingang zijn er verscherpte veiligheidscontroles.  U dient rekening te houden met enige wachttijd aan de controle.

lesen Sie mehr weniger lesen
02

In de wandelzaal op de tweede verdieping bevindt zich het onthaal. De medewerkers zullen u op weg helpen om de juiste dienst, persoon of zittingszaal te vinden.

lesen Sie mehr weniger lesen
03

Binnen het Vlinderpaleis zijn de verschillende entiteiten reeds enige tijd in overleg met elkaar om een gemeenschappelijk onthaal te realiseren. 

Vanaf 1 september 2019 zijn zetel en het parket gestart met een first-office, waarbij verschillende basisdiensten van de griffies en secretariaten zullen waargenomen worden door een samengevoegd onthaal. 

U zal dit onthaal aantreffen in vleugel D (tweede verdieping). Dit in afwachting van een permanente locatie in de grote inkomhal.

lesen Sie mehr weniger lesen

Over de rechtbank

Vlinderpaleis Antwerpen

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Antwerpen
Abteilung Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Griffies

De griffie van de burgerlijke rechtbank is niet meer rechtstreeks toegankelijk.

 

Alle griffiediensten worden aangeboden aan het gemeenschappelijk onthaal gelegen in vleugel F, tweede verdieping.

Aan het gemeenschappelijk onthaal kan u altijd terecht voor de griffieverplichtingen sensu stricto zoals het neerleggen van stukken en conclusies en het inzien van de bundels (op afspraak). U kan hier doorlopend terecht van 08u 00 tot 16u00.

U kan gebruik maken van het webportaal om stukkenbundels en conclusies elektronisch neer te leggen. U kan gebruik maken van het webportaal om stukkenbundels en conclusies elektronisch neer te leggen.

OPGELET :

De  burgerlijke griffie is telefonisch bereikbaar elke werkdag van 08:30 uur tot 12:30 uur.

kamers AB8, AB6, AB10, ABKG


kamers AB5, AB9, AB13, AB14, AFi2, AFi1, AFi4

griffie van de beslagrechter + kamer AB12

Verzoekschriften kunnen (enkel door een advocaat) aangeboden worden tijdens de openingsuren van de griffie.

Alle voormiddagen tussen 9u30 en 12u00, behalve op woensdag, is de beslagrechter aanwezig om kennis te nemen van uw verzoekschrift.

Alle namiddagen kan er tot 16 uur voor hoogdringende zaken beroep gedaan worden op de beslagrechter op volgend telefoonnummer en/of email-adres:
• 03/257.87.47
• beslagrechter.rea.antwerpen@just.fgov.be

fotokopiedienst
dienst boekhouding
dienst dringende gerechtskosten

De dienst dringende gerechtskosten zal telefonisch enkel nog in de voormiddag bereikbaar zijn (8.30u-12.30u).
Na de middag worden geen telefoons meer opgenomen.
dienst burgerlijke stand
dienst burgerlijke uitvoering
dienst opvolging deskundigen

De griffie van de familierechtbank is gelegen in vleugel E, eerste verdieping - lokaal E139 - mail : familierechtbank.antwerpen@just.fgov.be

U kan hier alle werkdagen terecht van 8u30 tot 12u30.

OPGELET :

De griffie van de familierechtbank is telefonisch bereikbaar elke werkdag van 08:30 uur tot 12:30 uur.
Aan het gemeenschappelijk onthaal kan u altijd terecht voor de griffieverplichtingen sensu stricto zoals het neerleggen van stukken en conclusies en het inzien van de bundels (op afspraak).

Vanaf 1/9/2020 zijn de faxfaciliteiten afgeschaft.

Kamer minnelijke schikking (KMS)
Persoonsgebonden materies
Echtscheiding onderlinge toestemming (EOT)
Echtscheidingen, maatregelen, alimentatie, ….

De correctionele griffie (kamers AC1– AC2– AC3– AC4 – AC5  – AC6 , AC8 – AC9  – AJ9) is gelegen in vleugel E, eerste verdieping, lokalen E102  en E142/E143.

De griffie van de raadkamer (kamers AC7A – AC7B) is gelegen in vleugel D, 2de verdieping, lokaal D242.

U kan hier alle werkdagen terecht van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.
 

dienst Executie
(gang E1 – lokaal E102)
 • 03/257.87.56
 • 03/257.87.57 - 03/257.87.58
 • 03/257.87.62
dienst fotokopie
(gang E1 – lokaal E102)
 • 03/257.87.59
 • 03/257.87.63
 • 03/257.87.62
dienst hoger beroepen
(gang E1 – lokaal E102)
 • 03/257.87.54
 • 03/257.87.55
dienst bundels
(gang E1 – lokaal E143)
 • 03/257.87.60
 • 03/257.87.61
 • 03/257.87.62
griffie overtuigingsstukken
(gang E 1 – lokaal E106)
 • 03/257.86.84
 • 03/257.86.82
griffie Raadkamer (kamers AC7A - AC7B )
(gang D2 - lokaal D242)
Volgende diensten zijn op een ander adres ondergebracht:

Neerlegging overtuigingsstukken : Antwerpen, Solvijnstraat 15.

Openingsuren loket :
- Voormiddag 8.30u 12.30u: geopend voor politie (gesloten voor burgers)
- Namiddag 13.30u – 16.00u: geopend voor burgers - uw identiteitskaart en/of gewettigde volmacht is vereist (gesloten voor politie)
 • 03/242.89.95
 • 03/257.89.96

De griffie van de onderzoeksrechters is gelegen in gang D, tweede verdieping - lokaal D211.

U kan hier terecht voor zaken aangaande (lopende) gerechtelijke onderzoeken, klachten met burgerlijke partijstelling, legalisaties van vertalingen
 

OPENINGSUREN: alle werkdagen doorlopend open van 08:30 tot 16:00

 • 03/257.88.05
 • 03/257.88.09
 • 03/257.88.16

De jeugdrechtbank, zowel de griffie, de kabinetten als de zittingszalen, is enkel nog toegankelijk (= in -en uitgang)  via de inkom van de wandelzaal en gebruik van de lift thv gang D2.
Hiervoor is duidelijke signalisatie aangebracht.

De griffie van de jeugdrechtbank is gelegen in gang D, gelijkvloers - lokaal D006.

U kan hier alle werkdagen terecht van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

 

 • 03/257.89.13
 • 03/257.89.14
 • 03/257.89.04

De griffie van de strafuitvoeringsrechtbank (SURB + KBM) is gelegen in gang F, gelijkvloers - lokaal E039.

U kan hier alle werkdagen terecht van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

De dienst strafuitvoering is een dienst van het parket. Deze dienst is telefonisch te bereiken op het nummer 03/257.92.17.

 

strafuitvoeringsrechtbank
kamer voor de bescherming van de maatschappij

Het kabinet van de Afdelingsvoorzitter is bereikbaar via het secretariat van de afdelingsvoorzitter.

Indien dit buiten de kantooruren valt kan u contact opnemen met de medewerkers van beheer en toezicht (Tel. 03/257.99.90) met verzoek de heer Luc Potargent of de heer Mark Jespers  te contacteren.

secretariaat afdelingsvoorzitter

Ingevolge de Wet van 10 april 2014 doet de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen bij voorrang beroep op de diensten van beëdigde vertalers en tolken die zijn opgenomen in het nationaal register.

De rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen heeft zich in het verleden veel moeite getroost om misbruiken te voorkomen en om de kwaliteit van de tolken en vertalers te garanderen. Daartoe creëerde de rechtbank reeds voorheen een eigen lijst van vertalers en tolken. Indien via het nationale register geen vertaler of tolk kan worden gevonden, zal nog beroep worden gedaan op deze uitzonderingslijst.

De rechtbank vraagt echter dat alle kandidaat-vertalers of –tolken zich laten registreren in het nationaal register.

Meer info : https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationale_registers_experten

 

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Antwerpen

afdeling van Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Voorstelling

Onthaal

Het gerechtsgebouw is voor het publiek toegankelijk, elke werkdag, van 8u00 tot 16u00.

Aan de ingang zijn er verscherpte veiligheidscontroles.  U dient rekening te houden met enige wachttijd aan de controle.

In de wandelzaal op de tweede verdieping bevindt zich het onthaal. De medewerkers zullen u op weg helpen om de juiste dienst, persoon of zittingszaal te vinden.

 

Gemeenschappelijk onthaal

Binnen het Vlinderpaleis zijn de verschillende entiteiten reeds enige tijd in overleg met elkaar om een gemeenschappelijk onthaal te realiseren.  Het is de bedoeling om op termijn een first-office te realiseren, waarbij verschillende basisdiensten van de griffies van de verschillende entiteiten zullen waargenomen worden door een uitgebreid onthaal.  Dit vraagt echter veranderingen aan de infrastructuur, waarover we momenteel in onderhandeling zijn met de FOD Justitie.

Gelet op de beperkte mogelijkheden die we momenteel hebben door het kleine onthaal werd besloten om vanaf 1 september 2019 een proefproject op te starten met beperkte functies.  Het proefproject heeft alleen betrekking op de Rechtbank van eerste aanleg en het Parket. 

Waarmee kan u in de vooruitgeschoven griffie terecht :

BURGERLIJK – FAMILIAAL

• Neerlegging verzoekschriften:
   art. 19§3 (vb.aanstelling deskundige) 662, 747, 748, 750, 751, 752, 773,803 Ger.W.
• Neerlegging deskundige eindverslagen
• Inzage lijst deskundigen
• Briefwisseling
• Neerlegging conclusies
• Neerlegging stukkenbundels
• Verzoeken gedinghervatting, vrijwillige tussenkomst, doorhaling
• Aanvragen voor het afleveren van expedities, afschriften en getekende afschriften, bewijs geen hoger beroep (voor niet Europese landen), certificaat art.39 (echtscheiding in orde maken in Europese landen) - enkel met griffiebon/geen cash betalingen
• Neerlegging Pro Deo kostenstaten
• Inzage tolkenlijst
• Neerleggingen kostenstaten vertalers/tolken
• Verzoekschriften echtscheiding, voorlopige maatregelen, echtscheiding + voorlopige maatregelen, EOT, KMS

CORRECTIONEEL
• Bestellingen van afschriften en expedities (enkel met griffiebon/geen cash betalingen)

Voor het overige dient u zich nog te wenden tot de respectievelijke diensten en griffies. 

Bereikbaarheid

Informeer u goed als u naar het gerechtsgebouw komt via de website Slim naar Antwerpen (https://www.slimnaarantwerpen.be/nl)

Te voet:

Het gerechtsgebouw ligt op wandelafstand van het historisch centrum/Groenplaats (ong. 25 min. via Nationalestraat en Volkstraat) en het station Antwerpen-Zuid (ong. 10 min).

Met de fiets:

Volg de gemarkeerde fietsroutes naar Antwerpen centrum. Via fietspad de Leien ten einde fietsen. Op de Bolivarplaats bevindt zich ook een Velo-station. Meer info via www.velo-antwerpen.be/

Met de trein:

Aankomst in Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem of Antwerpen-Zuid. Internationale treinen en de Thalys Parijs-Brussel-Amsterdam komen aan in Antwerpen-Centraal.

Station Antwerpen-Zuid ligt op wandelafstand van het gerechtsgebouw.

Met tram of bus:

De Bolivarplaats is makkelijk te bereiken met tram en bus. Er zijn haltes aan het gerechtsgebouw. Voor meer informatie kan u beroep doen op de routeplanner van de vervoersmaatschappij De Lijn: www.delijn.be .
•De bussen 290, 295 en 500 die van het zuiden komen, houden vanaf juni halt aan de bushub of tijdelijke stopplaats ‘Zuid’.
•Aan de bushub kan u overstappen op de trams 4, 8. Tram 4 zorgt voor een rechtstreeks bovengrondse verbinding met de Groenplaats en de Meir.
•Verder rijden kan ook met buslijnen 180, 181, 182 en 183 over de Groenplaats. Deze bussen neemt u aan halte ‘Station-Zuid’. Dat is de halte voor de bushub ‘Zuid’.

Met de auto :

Vanuit A12 Bergen op Zoom, vanuit E19 Breda-Amsterdam:

Volg afslag 1 Antwerpen-Centrum/Merksem Volg in Antwerpen de Scheldekaaien of de Leien tot in Antwerpen-Zuid

Vanuit E313 Keulen - Aken, Luik - Hasselt, vanuit E34 Turnhout - Eindhoven

Volg de R1 Brugge/Gent/Brussel Neem de afslag 5a Schelde/Hoboken en kom aan in Antwerpen-Zuid

Vanuit A12 Brussel:
Volg Brugge/Gent/Antwerpen-Centrum In Antwerpen volg Hoboken/Singel/Schelde en kom aan in Antwerpen-Zuid

Vanuit E19 Parijs-Brussel:

Neem afslag 5a Brugge/Gent/Breda/Luik Op de R1 neem afslag 5a Schelde/Hoboken en kom aan in Antwerpen-Zuid

Vanuit E17 Lille-Kortrijk-Gent

Neem afslag 5a A12 Boom/Hoboken en kom aan in Antwerpen-Zuid

Parkeergelegenheid :

Ondergrondse parkeergarage ‘t Zuid Gerechtshof
adres: Gentplaats 94,  2000 Antwerpen (let op, dit is niet de parking onder het gerechtsgebouw!)

maandag tem zondag, 24/24 geopend
klik hier voor meer info

Faciliteiten: Bewaakt parkeren, Camera bewaking, Kentekenherkenning, Elektrisch laden, Parkeerverwijssysteem, Toegankelijk voor mindervaliden,Trappenhuis
Betaalmethoden : Bankkaart, Cash, Cashless betaling, Kredietkaart, Je kan ook betalen aan de uitrit

Parkeren kan ook op de buurtparking 'Konijnenwei'

Gebouw (vlinderpaleis)

Vlinderpaleis

Het gerechtsgebouw wordt beschouwd als één van de merkwaardigste gebouwen uit de 21ste eeuw in België. Dit federaal project vormt de katalysator voor een harmonieuze stadsontwikkeling ten zuiden van de Antwerpse metropool. Het is een glazen huis waarin het publiek het allerbelangrijkste is. Waar iedereen zich welkom voelt en gemakkelijk zijn weg vindt.

Op 28 oktober 2005 werd het gerechtsgebouw voorlopig opgeleverd. Alle kantoren en zittingszalen worden vervolgens ingericht en in december 2005 werd begonnen met de verhuis van de gerechtelijke diensten. Op 1 maart 2006 kwamen de rechtbank van eerste aanleg en de arbeidsrechtbank er als laatste zetelen. Het gebouw was van dan af volledig in gebruik en werd op dinsdag 28 maart 2006 officieel geopend in aanwezigheid van Zijne Majesteit Albert II, Koning der Belgen.

Rondleiding

U wenst met een groep een begeleide rondleiding in het gebouw?
Een geleid bezoek aan het nieuwe gerechtsgebouw is alleen maar mogelijk op afspraak. Er zijn verschillende gidsen waar u beroep op kan doen.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met de heer Mark Jespers ( mark.jespers@just.fgov.be )

Organisatie

Territoriale bevoegdheid

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven (K.B. 14.03.2014) (B.S. 24.03.2014).

Bijzonder reglement

Vanaf 1 september 2019 treedt een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking. 
Dit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2018. U kan het onderaan downloaden

Al de voorgaande reglementen vervallen hierdoor. 

Zaakverdelingsreglement

Het eerste zaakverdelingsreglement voor de REA Antwerpen zoals goedgekeurd door de ministerraad en ondertekend door de minister werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016.

Dit nieuwe reglement neemt aanvang op 1 maart 2016 (de reeds aanhangig gemaakte zaken worden in principe wel afgewerkt in de afdeling waar ze werden ingeleid).

De belangrijkste elementen worden hierna uitgelicht :

Dit eerste zaakverdelingsreglement bepaalt dat de navolgende afdelingen exclusief bevoegd zijn voor de volgende strafzaken (vooralsnog worden geen burgerlijke zaken beoogd):

* afdeling Antwerpen:
- Milieu, stedenbouw, voedselveiligheid, hormonen, landbouw, dierenwelzijn en doping;
- Fiscale strafzaken en strafzaken betreffende douane en accijnzen;
- intellectuele eigendom;
- mensenhandel;
- socio-economische zaken toegewezen aan een kamer met drie (zaken arbeidsauditoraat);
- militaire misdrijven;
- financiële strafzaken van de afdeling Antwerpen;

*afdeling Turnhout:
- uitlevering;

 *afdeling Mechelen:
- financiële strafzaken van de afdelingen Turnhout en Mechelen.

In het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2019 werd de aanpassing aan het zaakverdelingsreglement gepubliceerd, zijnde de centralisatie van beslag in de afdeling Antwerpen.

De REA Antwerpen stelde in overleg met de vrederechters en rechters in de politierechtbank Antwerpen en met het parket Antwerpen een nieuw zaakverdelingsreglement op.

Zaken van economisch en financieel strafrecht worden voor de hele provincie Antwerpen vanaf 1 februari 2021 enkel in de afdeling Antwerpen behandeld, niet meer in de afdelingen Turnhout en Mechelen. Zaken betreffende Cybercrime worden voor de hele provincie vanaf 1 februari 2021 enkel in de afdeling Mechelen behandeld. Voor de reeds gestarte onderzoeken verandert er niets. De internationale rechtshulp wordt in uitvoering van een eerder zaakverdelingsreglement zoveel mogelijk verder geconcentreerd in Turnhout.

De rechtbank en het parket Antwerpen willen aldus op deze domeinen met gespecialiseerde teams werken, met een bijzondere focus, en dit voor de hele keten van de strafprocedure. Grotere specialisatie is vereist in deze bijzondere domeinen en zal ook toelaten de kwaliteit en de efficiëntie bij de afhandeling van deze dossiers te verhogen.

Er is tevens een oplossing voor de strafzaken, zowel voor de correctionele rechtbank als voor de politierechtbank, van de gemeenten Hulshout en Herenthout. Deze zaken worden zoals voorheen terug in de afdeling Turnhout behandeld, overeenkomstig de gerichtheid van de politiezones waarvan deze gemeenten deel uitmaken. Dit was enkele jaren geleden indirect veranderd tengevolge van de aanpassing van de territoriale bevoegdheid van de vredegerechten.  Voor burgerlijke zaken blijven deze gemeenten onder het Vredegerecht Heist-op-den-Berg ressorteren, en onder de afdeling Mechelen van de REA Antwerpen.

Dit zaakverdelingsreglement is opgenomen in een KB van 16 december 2021, en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2021.

Custom 1

Bijwonen zittingen

De meeste zittingen van de rechtbank zijn openbaar, behalve de zittingen van de Raadkamer, Strafuitvoeringsrechtbank, Familierechtbank en de Jeugdrechtbank. Uitzonderlijk worden ook in andere kamers zaken "met gesloten" deuren behandeld, om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

Iedereen die ouder is dan 14 jaar mag zonder enige toestemming zittingen bijwonen; bezoekers jonger dan 14 jaar moeten begeleid zijn door één van de ouders of door een persoon die over hem of haar bewaring heeft. De voorzitter kan evenwel steeds de aanwezigheid van minderjarigen bij de terechtzitting verbieden, onder meer wegens het bijzonder karakter van de zaak of de omstandigheden waarin de terechtzitting verloopt.

Het aanvangsuur van de zitting wordt vermeld op de dagvaarding of de uitnodiging die de partijen in een zaak ontvangen.

U dient telkens uw dagvaarding of uitnodiging en uw identiteitskaart mee te nemen.

Overzicht zittingszalen

Ontdek in welke zittingszaal uw zitting zal doorgaan:

Zittingsrol raadkamer (AC7A)

Op deze pagina vindt u zowel de huidige rol en de rol van morgen (indien deze al gekend is).

Om de rol van morgen te raadplegen dient u onderaan deze pagina te kijken.

Als de rollen niet volledig zichtbaar zijn kan u de hele pagina vernieuwen door op de F5 toets te duwen.

 

Rol AC7A d.d. 08/08/2022


 

Rol AC7A 05/08/2022

Zittingsrol raadkamer bis (AC7B)

Op deze pagina vindt u zowel de huidige rol en de rol van morgen (indien deze al gekend is).

Om de rol van morgen te raadplegen dient u onderaan deze pagina te kijken.

Als de rollen niet volledig zichtbaar zijn kan u de hele pagina vernieuwen door op de F5 toets te duwen.

 

 

Rol AC7B d.d. --/--/2022


 

Rol AC7B d.d. --/--/2022


 

Documenten Raadkamer

Custom 3

Familierechtbank

Anlagen

Custom 5

Procedures

Anlagen

- KMS (14.26 KB)
- verzoek 747 (14 KB)
- verwijzing opvolgkamer (14.34 KB)

Anlagen

Deze nota legt de richtlijnen vast inzake de controle op de werkzaamheden en de kosten en erelonen van de curators van onbeheerde nalatenschappen en de gerechtelijke bewindvoerders die worden aangesteld door de rechtbanken van eerste aanleg. Zij zijn van toepassing op alle aanstellingen van curatoren van onbeheerde nalatenschappen en van gerechtelijke bewindvoerders vanaf 1 september 2021.

1. Algemeen

Alle inleidingen van de beslagrechter gebeuren op donderdag om 09.30 uur

Om 09.30 uur is er een rolregeling waarbij de verzoeken tot uitstel, rolverzending en 747 worden behandeld. Vervolgens kunnen de zaken ten gronde worden behandeld (verstek en op tegenspraak).

Om de zitting vlot te laten verlopen, dienen de partijen bij het begin van de zitting aanwezig zijn.

2. Aanwezigheid op de zitting

In geval van akkoord inzake een uitstel, rolverzending of 747 is een verschijning ter zitting niet noodzakelijk. Gelieve deze akkoorden zoveel mogelijk vooraf te melden aan de griffie.

Dit akkoord kan worden gemeld aan de griffie uiterlijk op de dag van de zitting vóór 09.00 uur en dit door middel van:

Indien men niet aanwezig is op de inleidingszitting, impliceert dit dat men zich akkoord heeft verklaard met de door de voorzitter verleende termijn voor uitstel of fixatiedatum. Raadslieden worden via kennisgeving art 754 Ger. W. in kennis gesteld van nieuwe zittingsdatum.

Beschikkingen artikel 747 Ger.W. worden uitgesproken:

 • de dag zelf bij akkoord van alle partijen (art. 747, § 1 Ger.W.)
 • op 1 week indien geen akkoord van alle partijen (art. 747, § 2 – 3 Ger.W.) 

Uitstel per brief/mail: op verzoek van alle partijen geen probleem maar wel onder voorbehoud van korte debatten. Het gebeurt dat partijen diverse malen de zaak laten uitstellen en dan met een pak conclusies afkomen. De zaak wordt dan toch verwezen naar een pleitkamer van beslag.

3. Algemene aandachtspunten:

 •  stukkenbundel: volledige beslagprocedure toevoegen aan stukkenbundel;
 • revindicatieprocedure: indien uit de raadpleging van het CBB door gerechtsdeurwaarder blijkt dat er andere schuldeisers zijn dienen deze door de griffie te worden opgeroepen overeenkomstig artikel 1514 Ger.W. De zaak zal worden gesteld op 3 weken teneinde:
  • overige schuldeisers op te roepen (art. 1514 Ger.W.)
  • procedureregeling te bepalen.
   De datum die op de inleidingszitting wordt meegedeeld zal er een beschikking 747, § 2 Ger.W. worden uitgesproken. Op deze zitting moet er niemand verschijnen.

VANAF 1 JANUARI 2021 WORDEN GEEN VERZOEKEN TOT LEGALISATIE VAN BEËDIGDE VERTALERS EN VERTALERS-TOLKEN MEER AANGENOMEN OP DE RECHTBANK !

Vanaf die datum dient elk verzoek om legalisatie te worden gericht aan de FOD Justitie

Hier meer info.

 

 

- Openingsuren griffie: 08:30 – 12:30; 13:30 – 16:00; elke werkdag ma-vr.

- ALTIJD: aanmelden op de griffie van de raadkamer met:
       - identiteitskaart en oproepingsbrief (burgers);
       - oproepingsbrief of bewijs van aanstelling (advocaten);
       - speciale toelatingen zoals uitzonderingen goedgekeurd door een onderzoeksrechter of voorzitter van de raadkamer;

- Afspraak maken is niet nodig, u kiest het voor u meest geschikte moment. De griffie voorziet onmiddelijk de dossiers;

- Zowel papieren dossiers als digitale dossiers in hetzelfde lokaal, steeds onder toezicht van de medewerkers van de raadkamer;

- Alle dossiers zijn volgens de wettelijke termijnen in te kijken.

  1. Schriftelijke afhandeling wordt gevraagd bij:
   1. Akkoord over uitstel,
   2. Akkoord over verwijzing naar een pleitkamer met conclusietermijnen,
   3. Akkoord over verwijzing naar de kamer voor minnelijke schikking,
   4. Echtscheiding (art. 229 §2, §3 B.W.)
   5. Volledig uitgeschreven akkoorden (ondertekend door advocaten).
  2. Permanentie tijdelijk on hold.  Wel telefonisch te bereiken via :  03 257 88 88

De zittingen op de familierechtbank gaan ondanks de corona-epidemie door in aanwezigheid van partijen, vanuit de wens de mensen met een familiaal geschil zo goed als mogelijk ten dienste te staan en een goed en kwaliteitsvol verloop van de zaken te behouden.  Om die reden vindt ook het horen van minderjarigen plaats met inachtneming van de nodige veiligheidsvoorschriften.

We willen bij deze wel uitdrukkelijk beroep doen op jullie medewerking voor een optimale werking van de familierechtbank  en verzoeken met aandrang om op volgende zaken te letten:

 1. Wees efficiënt en pro-actief in uw communicatie aan de rechtbank.  Dit betekent:
  1. Gebruik de correcte functionele mailbox van de betrokken familiekamer
   AF1/AF2: Antwerpen.REA.Familierechtbank.AF1-AF2@just.fgov.be
   AF3: Antwerpen.REA.Familierechtbank.AF3@just.fgov.be
   AF9: Antwerpen.REA.Familierechtbank.AF9@just.fgov.be
   AF10: Antwerpen.rea.familierechtbank.AF10@just.fgov.be
    
  2. Verzend in voorkomend geval slechts één enkele mail namens alle partijen met één duidelijk standpunt, met in bijlage het akkoord van alle partijen met dit standpunt (bijvoorbeeld  akkoord over een uitstel).  Verschillende individuele mails over en weer, die telkens geklasseerd en beantwoord moeten worden, belasten niet alleen nodeloos de griffie, maar maken bovendien onoverzichtelijk wat men precies wil.
  3. Bericht tijdig uw intenties per e-mail, uiterlijk 72 uur voor de zitting.
    
 2. Zorg dat de zaken op de pleitkamers in staat zijn en behandeld kunnen worden.  Dit betekent:
  1. Conclusies en stukken liggen minstens een week voor de zitting neer
  2. Respecteer de tijdsblok waarin u opgeroepen bent.
    
 3. Laat ons de kostbare tijd op de KMS-zittingen efficiënt gebruiken.  Dit betekent:
  1. Verwittig tijdig wanneer een zaak niet kan doorgaan zodat vrijgekomen plaatsen nog kunnen ingevuld worden.
  2. Beantwoord asap de voorbereidende e-mails van de griffier zodat de zitting efficiënt kan georganiseerd worden.
  3. Bereid de zitting goed voor met de cliënten en wissel met tegenpartij stukken en standpunten uit, zodat één uur op de KMS kan volstaan en de volgende zaken niet hoeven te wachten.
  4. Wees stipt op tijd op de KMS, zodat geen tijd verloren gaat.
  5. Indien vooraf een akkoord wordt bereikt, gelieve dit voorafgaandelijk ondertekend en voorzien van de nodige bijlagen over te maken, zodat we de vrijgekomen tijd opnieuw kunnen invullen.

 1.Bedoeling?

Mensen samen hun geschil te laten oplossen en de bereikte akkoorden te laten bekrachtigen, en dit onder leiding van een rechter die neutraliteit en onafhankelijkheid waarborgt en beschikt over de nodige juridische kennis, praktijkervaring en communicatievaardigheden.

2.Welke geschillen?

 Familiale kwesties behorend tot de bevoegdheid van de familierechtbank, onder meer :

 • Geschillen met betrekking tot de persoon en de goederen van gewezen echtgenoten en/of samenwonenden en van hun eventuele gemeenschappelijke kinderen, bij voorbeeld: verdeling van de gemeenschappelijke goederen, regeling betreffende het verblijf van de kinderen, onderhoudsuitkeringen, …;
   
 • Geschillen over het recht op persoonlijk contact van kinderen  (bijvoorbeeld grootouders die contact willen met hun kleinkinderen)
   
 • Geschillen over erfenissen en testamenten (bijvoorbeeld verdeling van nalatenschappen).

3.Werkwijze

3.1. Op welke wijze kan u beroep doen op de Kamer voor Minnelijke Schikking ?

Rechtstreeks

Vooraleer u een gerechtelijke procedure start, kan u gratis en zonder formaliteiten een beroep doen op de Kamer voor Minnelijke Schikking om tot een minnelijke schikking te komen.

Dit kan door een gewone brief (niet aangetekend) in zoveel exemplaren als er partijen zijn te richten aan :

Familierechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen –  Kamer voor Minnelijke Schikking
Bolivarplaats 20 bus 1
2000 Antwerpen

 met vermelding van :     

  • uw naam, voornaam, geboortedatum en adres
  • rijksregister/KBO-nummer;
  • naam, voornaam, geboortedatum en adres van de partij(en) die u wil laten oproepen
   (Indien u een advocaat hebt en zijn bijstand wenst, dient u tevens zijn/haar naam en adres te vermelden.) 
  • desgevallend naam, voornaam, geboorteplaats- en datum van de betrokken kinderen
  • korte uiteenzetting van de feiten
  • wat u wil bereiken
  • verzoek om alle partijen op te roepen voor een minnelijke schikking

Via verwijzing door de familierechtbank:

Wanneer u opgeroepen bent voor de familierechtbank in het kader van een gewone procedure, kan de rechter de zaak, vooraleer deze te beoordelen, verwijzen naar de Kamer voor Minnelijke Schikking – mits beide partijen hiertoe bereid zijn. 

3.2. Waar en wanneer?

Indien u rechtstreeks een oproeping voor de Kamer voor Minnelijke Schikking hebt gevraagd, zal de griffie aan alle betrokken partijen een uitnodiging sturen.  Hierin staat vermeld waar en wanneer u moet verschijnen. 

Indien de familierechtbank u doorverwijst, wordt ter zitting meteen een datum bepaald waarop u voor de Kamer voor Minnelijke Schikking dient te verschijnen. Er wordt tegelijk een nieuwe datum bepaald om de zaak voor de familiekamer te behandelen indien u bij de Kamer voor Minnelijke Schikking niet tot een akkoord zou komen.

Het is noodzakelijk dat u tijdig aanwezig bent.  Hou hierbij rekening met verkeers- en parkeerproblemen.  Mocht u of een andere partij ongewild niet aanwezig kunnen zijn, dient dit tijdig vooraf verwittigd te worden op het bovenstaand adres of per mail aan marleen.vanherwegen@just.fgov.be .   

 Indien een partij niet opdaagt, kan het overleg niet doorgaan.

 Bij aankomst meldt u aan zich bij de griffier.

 De zittingen van de Kamer voor Minnelijke Schikking vinden plaats in het gerechtsgebouw te Antwerpen, aan de Bolivarplaats 20, gang E, derde verdieping.

3.3.Wie is hierbij aanwezig?

De rechter leidt het overleg.

Partijen kunnen zich laten bijstaan door een advocaat. De advocaten pleiten in principe niet op deze kamer, maar geven hun cliënten de nodige raad.

De Kamer voor Minnelijke Schikking houdt zitting in raadkamer.  Dit  betekent dat enkel de partijen en hun eventuele raadslieden aanwezig zijn en geen derden, tenzij alle partijen hiermee instemmen.

3.4.Hoe verloopt een minnelijke schikking?

Er wordt een uur voor uw zaak gereserveerd.  Indien nodig wordt de zaak op een volgende zitting verder gezet.

Het is nuttig om dit overleg goed voor te bereiden (wat wil u zeker graag aan bod laten komen dat van belang is om tot een akkoord te kunnen komen, ook al is dat mogelijk niet dadelijk een juridisch geschilpunt?).

Tevens is het van belang om eventueel vooraf reeds belangrijke informatie tussen partij(en) uit te wisselen, zodat eenieder hiervan vooraf kan kennis nemen.

Het overleg is vertrouwelijk.  Wat er gezegd wordt, mag nadien niet worden gebruikt in het kader van een rechtszaak.

3.5.Wat is het gevolg van een minnelijke schikking?

Wanneer de partijen een akkoord bereiken, wordt dit meteen opgeschreven en ondertekend door alle betrokken partijen. 

De rechter bekrachtigt vervolgens dit akkoord, hetzij in een vonnis (wanneer u werd doorverwezen door de familierechtbank), hetzij in een proces-verbaal (wanneer u de Kamer voor Minnelijke Schikking rechtstreeks heeft gevat).

Tegen een proces-verbaal of vonnis van minnelijke schikking is geen beroep mogelijk.  

Wanneer geen (algehele) overeenstemming werd bereikt over een geschil waarvoor reeds een procedure voor de familierechtbank was opgestart, zal de rechter de zaak terugverwijzen naar de familierechtbank voor beoordeling van de (resterende) geschilpunten. Hiervoor was, indien er dus reeds een procedure voor de familierechtbank was opgestart voorafgaand aan de procedure minnelijke schikking, er reeds een datum voorzien zodat geen nieuwe vaststelling moet worden gevraagd en er geen tijd wordt verloren.

Ingeval de Kamer voor Minnelijke Schikking rechtstreeks werd gevat, en geen (algeheel) akkoord werd bereikt, wordt dit vastgesteld in een proces-verbaal.  U kan dan vervolgens een procedure opstarten voor de familierechtbank indien u dat wenst.

Het proces-verbaal en het vonnis zijn beide uitvoerbare titels.  Dit betekent dat de afspraken die daarin zijn opgenomen, kunnen worden  afgedwongen.  U kan dus beroep doen op een gerechtsdeurwaarder om hiervan uitvoering te bekomen. 

4.Besluit

 Een poging tot minnelijke schikking biedt de mogelijkheid om samen, onder de begeleiding van een rechter, tot een oplossing voor een familiaal geschil te komen. 

 De partijen behouden hierbij zelf de verantwoordelijkheid en de beslissingsvrijheid met betrekking tot hun geschil. 

 Deze alternatieve vorm van conflictoplossing kan de partijen tijd, kosten en de eventuele nadelen van een gerechtelijke procedure besparen.

 Er wordt mogelijk een overeenkomst bereikt die vaak een betere basis is voor de verdere relaties tussen partijen, dan een beslissing vanwege de rechtbank. Partijen moeten soms nog jaren met elkaar verder, zoals bij voorbeeld de ouders van een jong kind die uit elkaar zijn gegaan, en kunnen dan ook beter trachten elkaar toch te vinden voor de steeds nieuwe beslissingen inzake hun gemeenschappelijk, opgroeiend kind.

De behandeling van bouw- en aannemingszaken in de afdeling Antwerpen van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

De kamer AB12, voorgezeten door drie ter zake ervaren rechters, behandelt in de afdeling Antwerpen alle bouw- en aannemingszaken.

Het betreft alle zaken die betrekking hebben op bouwgeschillen, o.a. aanspraken ten aanzien van bouwpromotoren, bouwheren, aannemers, architecten en ingenieurs, maar ook geschillen omtrent burenoverlast tengevolge van de toestand van naburige gebouwen.

Bouwzaken duren soms lang en zijn soms duur, maar de rechtbank tracht waar mogelijk alternatieve procedures toe te passen, die moeten toelaten om een bouwzaak toch snel en tegen een beperktere kostprijs te beslechten.

Het technische aspect dat bijna onvermijdelijk verbonden is aan dit soort van geschillen, brengt met zich mee dat er minder mogelijkheden tot eenvoudige verzoening zijn omdat de rechtbank omwille van deze techniciteit van de opgeworpen geschillen veelal een beroep zal moeten doen op een technisch deskundige, zoals een architect of een ingenieur.

Indien er nog geen geschil voor de rechtbank aanhangig is gemaakt, kan in sommige gevallen van eerder technische aard een beroep worden gedaan op de Verzoeningscommissie Bouw.

Een procedure met deskundigenonderzoek kan de kostprijs van de zaak omhoogjagen, evenals de duurtijd van de procedure, maar is soms noodzakelijk, bij voorbeeld door het groot aantal partijen dat betrokken is, dan wel omwille van de complexiteit van het probleem (bijv. een appartementencomplex met veel eigenaars en diverse aannemers en geen eenvoudige gebreken die soms diepgaande onderzoeken vragen).

In sommigen gevallen is de problematiek echter eenvoudiger en kan de rechtbank alternatieven overwegen om tot een vluggere, en beter betaalbare procesgang te komen.

De bouwkamer zet om deze redenen sedert enkele jaren in op de volgende afhandelingswijzen, al naargelang de aard van de zaak (complexiteit van het probleem, aantal en aard van de partijen):

 • een plaatsbezoek, of het ter plekke gaan door de rechter en de griffier samen met een technisch deskundige. In aanwezigheid van de partijen en hun raadslieden inspecteren zij de gebreken, gaan na of een akkoord of afspraken mogelijk zijn, dan wel hoe de zaak zo proceseconomisch mogelijk kan worden verder gezet;
 • een beperkt deskundig onderzoek waarbij de kostprijs en de duurtijd van het deskundigenonderzoek, - in meer eenvoudige zaken – uitdrukkelijk wordt beperkt en de zaak na een bezoek en een beperkt rapport van de technisch deskundige, terug op de zitting wordt gebracht;
 • een gewoon deskundig onderzoek met een zeer beperkte opdracht.

Afhankelijk van de concrete problematiek zal de rechtbank kiezen tussen één van deze mogelijkheden. De keuze tussen deze mogelijkheden kan niet worden opgelegd aan de rechtbank maar de rechtbank laat haar keuze wel mee bepalen door de proceshouding die partijen aannemen.

Het is in deze zaken voor de partijen steeds van belang om, vooraleer tot een procedure over te gaan, of ook na het aanvatten ervan, het (technisch) voorwerp van hun discussie in de mate van het mogelijke te beperken zodat dit technisch onderzoek meteen ook in kostprijs en in duurtijd kan worden beperkt.

De rechtbank benadrukt dat bij ieder van de hierboven aangehaalde mogelijkheden, het bereiken van een verzoening tussen partijen voorop staat. Dit staat ook uitdrukkelijk bepaald in de opdrachten die aan de deskundigen worden gegeven.

Mits een goede samenwerking tussen partijen, rechtbank en deskundigen, die er steeds op moet gericht zijn om tot een voor de partijen aanvaardbare oplossing te komen, kan door de vermelde werkwijzen zoveel mogelijk een snelle en economisch verantwoorde afhandeling van bouwzaken worden gerealiseerd.

Deze bijdrage behandelt alleen verzoeningsprocedures voor de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. 

De hoofdlijnen ervan zijn ook geldig voor andere rechtbanken.

Wat is verzoening/minnelijke schikking?

Art. 731 Ger. W.:

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1724 tot 1737 kan iedere inleidende hoofdvordering tussen partijen die bekwaam zijn om een dading aan te gaan en betreffende zaken welke voor dading vatbaar zijn, op verzoek van een partij of met beider instemming vooraf ter minnelijke schikking worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is om in eerste aanleg ervan kennis te nemen.

Voordat u een klassieke gerechtelijke procedure begint, kan u gratis beroep doen op de rechtbank om tot een minnelijke schikking te komen.

De rechter tracht de partijen in dat geval te helpen om zelf tot een oplossing van hun geschil te komen, tot een wederzijds aanvaardbare regeling. De rechter leidt de besprekingen en poogt de partijen te verzoenen, maar hij zal geen oplossing afdwingen en neemt zelf geen beslissing.

Indien een verzoening kan worden bereikt, wordt een soms langlopend proces met mogelijk hoge kosten en een onzekere afloop vermeden.

Voor- en nadelen?

De minnelijke schikking  is kosteloos en volledig vrijwillig.

Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om op een snelle, en soms meer bevredigende wijze, een einde te stellen aan een vaak reeds lang aanslepend conflict.

Indien een regeling tot stand komt tussen de partijen, wordt deze opgenomen in een  proces-verbaal van minnelijke schikking dat geldt als vonnis en waartegen geen verzet of hoger beroep kan worden  aangetekend.

Zo wordt een mogelijk langlopende, gerechtelijke procedure met bijkomende kosten vermeden.

De rechter treedt niet op als beslissende autoriteit maar tracht de partijen te helpen om zelf tot een oplossing te komen, tot een wederzijds aanvaardbare regeling.

De partijen krijgen op die manier de mogelijkheid om zelf enige controle over hun zaak te behouden, in tegenstelling tot de onzekerheid over het resultaat van een gerechtelijke procedure.

Een minnelijke oplossing wordt vaak beter aanvaard door partijen dan een bovenpartijdige beslissing van de rechter die niet altijd vrede brengt tussen partijen.

De procedure is voor onze rechtbank vertrouwelijk: indien er geen verzoening wordt bereikt en er een  normale procedure wordt gestart, zal een andere rechter dan diegene die de verzoening heeft geleid, de zaak verder behandelen.

Indien er geen verzoening lukt, kan men nog steeds een procedure starten.

In dat geval is er een vlotte overgang naar de klassieke procedure mogelijk, mits medewerking van de partijen. (zie verder)

Voor welke geschillen?

De minnelijke schikking voor de rechtbank van eerste aanleg is mogelijk in alle zaken die voor dading vatbaar zijn en die behoren tot de bevoegdheid van deze rechtbank (op materieel en territoriaal gebied).

Voor geschillen die behoren tot de bevoegdheid van de vrederechter, de rechtbank van koophandel of arbeidsrechtbank, kan bij deze rechtbanken een verzoek worden ingediend.

Verloop van een verzoening?

A.  De aanvraag:  verzoek aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (model)

Om de verzoening vlot te laten verlopen, is het nuttig dat de rechter vooraf  weet waarover het geschil gaat en dat hij reeds over de bewijsstukken beschikt zodat zo efficiënt mogelijk kan worden gewerkt. 

Daarom vraagt de rechtbank een gemotiveerd schriftelijk verzoek  (model in bijlage) waarin u vermeldt:

 •  uw naam, voornaam en adres
 • de identiteit (naam en voornaam) en het adres van (al) de tegenpartij(en) die u wil laten oproepen
 • een uiteenzetting van de feiten
 • wat u wil bereiken (bijvoorbeeld dat de tegenpartij u een bepaald bedrag betaalt)
 • dat u vraagt dat de partijen worden opgeroepen in verzoening
 • het standpunt van de tegenpartij indien dit gekend is
 • de bewijsstukken waarover u beschikt en/of een inventaris ervan . Dit is niet verplicht doch maakt het voor de rechter gemakkelijker om de gesprekken met kennis van zaken te leiden.

Dit verzoek en de bijlagen moeten in zoveel exemplaren als er partijen zijn bezorgd worden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

Alle aanvragers of hun advocaat moeten het verzoek ondertekenen.

B. De oproeping

De  griffie zendt na de neerlegging van het verzoek een brief aan de partijen waarin vermeld staat waar en wanneer ze moeten verschijnen.

Bij  de brief voor de  tegenpartij wordt een exemplaar van het verzoek en van de bewijsstukken gevoegd, en wordt  kort uiteengezet wat de oproeping in verzoening inhoudt.

Partijen moeten zelf naar de rechter komen en  kunnen zich laten bijstaan  door een advocaat.

Indien een vennootschap betrokken is, moet iemand met  beslissingsbevoegdheid verschijnen. Deze persoon moet een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad met de vermelding van zijn benoeming meebrengen.

C. De verzoeningszitting

De zitting gebeurt in raadkamer, dit wil zeggen niet in de openbare zittingszaal, maar enkel in aanwezigheid van de betrokken partijen (en eventueel ook hun advocaat), de rechter en de griffier.

De rechter bespreekt het geschil met de partijen en gaat na of een schikking mogelijk is. Hij maakt hierbij gebruik van zijn juridische kennis en ervaring.

Wordt een verzoening bereikt, dan wordt  dit neergeschreven in een proces-verbaal van verzoening dat  door alle partijen, de rechter en de griffier, wordt ondertekend.

Dit proces-verbaal heeft dezelfde waarde als een vonnis. De tegenpartij kan hiertegen geen verzet of hoger beroep aantekenen.

Leeft de tegenpartij deze overeenkomst niet na, dan kan u aan een gerechtsdeurwaarder vragen om de tegenpartij hiertoe te dwingen.

U of de gerechtsdeurwaarder moeten daarvoor eerst de grosse (een officieel getekend afschrift) bestellen op de griffie.

Indien geen verzoening wordt bereikt, kan een gewone procedure worden gestart, wat met medewerking van alle partijen onmiddellijk kan gebeuren. (zie verder)

Indien niemand voor de tegenpartij opdaagt, kan er niets gebeuren. In dat geval kan u een gewone procedure starten om de veroordeling van de tegenpartij na te streven.

D. Overgang naar de gewone procedure

Indien partijen aanwezig zijn maar geen verzoening bereiken, kunnen zij een klassieke gerechtelijke procedure starten. Dit gebeurt bij dagvaarding maar men kan ook opteren om vrijwillig te verschijnen en op die manier kosten te besparen.

Bij vrijwillige verschijning is enkel het rolrecht verschuldigd.

Voor de vrijwillige verschijning dienen partijen samen een verzoekschrift in te vullen. Ze kunnen dit onmiddellijk op de verzoeningszitting doen waar modelverzoekschriften zullen worden ter beschikking gesteld (ook hier te downloaden).

In dit verzoek kunnen partijen conclusietermijnen bepalen (verzoek 747 Ger.W.) of een pleitdatum vragen, zodat de verdere procedure ineens kan worden geregeld.

Het verzoek dient te worden neergelegd op de griffie waar ook het rolrecht moet worden betaald.

Nadien krijgen de partijen in functie van de keuze die ze hebben opgegeven, bericht van de rechtbank over het verdere verloop van hun procedure.

Besluit

Een oproeping in verzoening is gratis, biedt uitzicht op een wederzijds akkoord en bespaart u mogelijk de kosten en lasten van een soms duur, aanslepend en belastend proces waarvan u de uitslag niet kan voorspellen.

Indien het lukt, beschikt u zeer snel over een beslissing die evenveel waard is als een vonnis en door partijen doorgaans beter wordt aanvaard en uitgevoerd.

Indien geen verzoening kan worden bereikt, is een snelle en goedkope doorstart naar de gewone procedure mogelijk.

- Echtscheiding
- Voorlopige maatregelen
- Echtscheiding + voorlopige maatregelen

ECHTSCHEIDING
- Getuigschrift van woonst en van nationaliteit van verzoekende partij (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 15 dagen)
- Getuigschrift van woonst en van nationaliteit van tegenpartij  (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 15 dagen)
- Geboorteakte(n) van de minderjarige kinderen (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 6 maanden)
- Huwelijksakte en kopie laatste huwelijksovereenkomst (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 6 maanden)

VOORLOPIGE MAATREGELEN
- Getuigschrift van woonst en van nationaliteit van tegenpartij  (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 15 dagen)
- Geboorteakte(n) van de minderjarige kinderen (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 6 maanden)

ECHTSCHEIDING + VOORLOPIGE MAATREGELEN
- Getuigschrift van woonst en van nationaliteit van verzoekende partij (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 15 dagen)
- Getuigschrift van woonst en van nationaliteit van tegenpartij  (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 15 dagen)
- Geboorteakte(n) van de minderjarige kinderen (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 6 maanden)
- Huwelijksakte en kopie laatste huwelijksovereenkomst (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 6 maanden)

Deze originele stukken dienen samen met het verzoekschrift neergelegd ter worden op de griffie in één van de landstalen.
Indien de voorgelegde stukken in een vreemde taal zijn opgemaakt zal de griffie om een voor eensluidend verklaarde (gelegaliseerde) vertaling ervan verzoeken.

Het verzoekschrift dient de volledige en juiste identiteit van partijen te vermelden.

- Alle inleidingen gebeuren op woensdag

Om 9 uur is er een rolregeling waarbij de verzoeken tot uitstel, rolverzending en 747 worden behandeld. Om de zitting vlot te laten verlopen, dienen partijen voor deze zaken bij het begin van de zitting aanwezig zijn.  In geval van akkoord ter zake is een verschijning ter zitting niet noodzakelijk.

- De zittingen op maandag worden voorbehouden voor uitgestelde zaken, pogingen tot “bemiddeling” indien partijen dit wensen  en oproepingen in verzoening (meer info omtrent verzoeningen).
Dit heeft het voordeel dat de zaken op een vast uur, dan wel in blokken kunnen worden vastgesteld, waardoor de wachttijden verminderen.

- Oproeping in minnelijke schikking :
Er werd een werkwijze uitgewerkt waardoor deze oproeping aantrekkelijker wordt gemaakt en er in geval van niet verzoening een vlotte overgang naar de gewone procedure mogelijk is. (meer info ivm minnelijke schikking).

- Poging tot regeling na dagvaarding:
In de zaken hangende voor  de zitting AB10 kunnen  partijen die na dagvaarding vooralsnog willen trachten tot een minnelijke regeling te komen met behulp van de rechter, hiertoe een verzoek richten aan de voorzitter van de kamer die hiertoe een datum zal bepalen.

- Aandachtspunten:
o    Gelieve steeds een aanmeldingsformulier in te vullen. Dit maakt het werk van de griffier veel eenvoudiger
o    Verzoeken 747 §1 Ger. W. bij voorkeur voor de zitting neerleggen
o    Verzoekschriften vrijwillige verschijning:  gelieve in het verzoekschrift duidelijk aan te geven of u wenst dat partijen onmiddellijk worden opgeroepen, dan wel conclusietermijnen zijn overeengekomen of u ineens een pleitdatum wenst. Op die wijze is een verschijning op de inleidingszitting overbodig, wat ook de bedoeling van de wetgever was bij de laatste wetswijziging. (cfr. opties onderaan het modelverzoekschrift vrijwillige verschijning)

- Verschillende modelverzoekschriften zijn hier ter beschikking.

VOORAFGAAND :

Mogen wij u vriendelijk verzoeken om steeds in het bezit te zijn van het rolnummer/dossiernummer van het dossier dat u wil inzien, waar u stukken in wil neerleggen of waar u vragen over hebt.
Het opzoeken van informatie –zonder het rolnummer- is voor de griffie een zeer tijdrovende bezigheid.

Er kan telefonisch niet geïnformeerd worden bij de griffie of bepaalde stukken zich al dan niet in het rechtsplegingsdossier bevinden. Het dossier ligt bijna altijd op de griffie ter inzage, zodat de raadslieden dit kunnen raadplegen.

 

1/ Welke stukken van de burgerlijke stand dienen bij het neerleggen van een verzoekschrift voor de kamers AF3-AF8-AF9-AF10 van de FJR verplicht gevoegd te worden?
- Antwoord : een attest van woonst van de op te roepen partij (max. 15 dagen oud bij neerlegging)

2/ Welk vaststellingsartikel dien ik best te gebruiken om mijn zaak opnieuw vast te stellen?
Antwoord : er zijn verschillende mogelijkheden, zoals de artikelen 803 Ger.W., 750 Ger.W., 747 §2 Ger.W. etc……. . De griffie komt hier niet in tussenbeide : het is aan de advocaten om autonoom te bepalen welk vaststellingsartikel zij vragen. De griffie zal dan op basis hiervan de zaak opnieuw vaststellen.

3/ Welke advocaten zijn aanwezig op de zitting / welke advocaten treden op voor de andere partijen in mijn dossier ?
Antwoord : u kan het antwoord vinden op de site onder Uw dossier

4/ Wanneer kan een verzoekschrift blijvende saisine worden neergelegd?
Antwoord :
• In een recent familiedossier (ingeleid na 01/09/2014) kan men ten aller tijden een blijvende saisine neerleggen, indien er reeds een vonnis werd geveld.
• In een oud kort geding dossier kan dit niet, als (!) de echtscheiding reeds uitgesproken is. In dit laatste geval dient er een nieuw verzoekschrift neergelegd te worden (rolrecht).
• In een echtscheidingsdossiers kan dit sowieso nooit.
• In een oud dossier van de jeugdrechtbank kan men wel een blijvende saisine vragen (dit is betalend als het vonnis dateert van vóór 14/09/2006).
OPM : Mogen wij vriendelijk verzoeken in de titel van de conclusie/brief/…… het artikel van de blijvende saisine te vermelden? Het behoort immers niet tot de bevoegdheid van de personeelsleden van de griffie om neergelegde conclusies tot in detail na te lezen.

5/ Dienen partijen al dan niet te verschijnen op de zitting ?             
Antwoord : Het basisprincipe is dat de magistraat de partijen steeds moet kunnen ondervragen in persoon, met het oog op een mogelijke doorverwijzing naar de KMS.

6/ Hoeveel inventarissen dienen er bij de neerlegging van een bundel gevoegd te worden?
- Antwoord : de griffie verzoekt om de inventaris in drievoud neer te leggen.
o 1 exemplaar voor ontvangst
o 1 exemplaar om in ons dossier te inventariseren
o 1 exemplaar dat bij de originele bundel blijft zitten

Een volledig overzicht staat in het reglement van de rechtbank dat u hier kan terugvinden.

 

Bouwkamer AB12

De bouwkamer neemt kennis van vorderingen inzake:

1° bouwzaken;

2° aannemingsovereenkomsten met betrekking tot gebouwen of onderdelen ervan (bijv. keukens, schilderwerken), inbegrepen facturen;

3° ereloon en beroepsaansprakelijkheid van architecten en aannemers;

4° schadevergoeding in verband met onroerende goederen;

5° bouwzaken, in het bijzonder aansprakelijkheid  terzake en de daarmee verband houdende terugvorderingen;

6° bouwzaken, in het bijzonder verzekeringsrecht terzake en de daarmee verband houdende terugvorderingen

Inleiding op vrijdag om 9 uur voor kamer AB12

 

erfopvolging, schenkingen en testamenten;  kamer AF1 en AF2

inleiding op kamer AF1 op maandag om 9 uur.

 

Vereffening en verdeling   (dus ook van onroerende goederen, uit onverdeeldheid treding)

Kamer AF 1 en AF 2 : vereffening en verdeling met uitzondering van de vereffening en verdeling van huwelijksvermogensstelsels na echtscheiding, na scheiding van tafel en bed en na gerechtelijke scheiding van goederen en met uitzondering van de vereffening en verdeling tussen  al dan niet wettelijk samenwonenden of ex wettelijk samenwonenden;

Inleiding op  kamer AF1 op maandag om 09.00 uur

 

De kamer AF3 : vereffening en verdeling van huwelijksvermogensstelsels na echtscheiding, na scheiding van tafel en bed en na gerechtelijke scheiding van goederen en de vereffening en verdeling tussen al dan niet wettelijk samenwonenden of ex wettelijk samenwonenden;

- inleiding op  AF3 op dinsdag om 09.00 uur;

 

Openbare aanbestedingen: kamer AB14, inleiding AB10 

 

In principe dienen foutief ingeleide zaken bij toepassing van art. 88 Ger. W. te worden overgemaakt aan de voorzitter van de rechtbank die na advies van de Procureur des Konings de juiste kamer bepaalt.

Omdat dit onnodig tijdverlies met zich meebrengt, worden deze zaken ten behoeve van de rechtszoekende soms toch behandeld of worden ze via een oneigenlijk gebruik van de procedure zo vlug mogelijk op de juiste kamer gefixeerd (bijv. rolverzending gevolgd door vrijwillige verschijning voor de juiste kamer of verzoek vaststelling 803, verzoekschrift vaststelling bij toepassing van art. 19 al. 2 Ger. W. ter beschikking gelegd op de zitting waarop dan een datum wordt gegeven voor inleiding op de juiste kamer).

Dit heeft echter tot gevolg dat er tijd verloren gaat op de zitting, dat het dossier onnodige vertraging oploopt, maar ook dat de advocaten nodeloos op de zitting moeten verschijnen. Bovendien belast dit de griffie – die zoals u weet reeds overbelast is - onnodig omdat zij de zaken opnieuw dienen vast te stellen.

Wat de zaken betreft die tot de bevoegdheid van de familierechtbank behoren en die worden ingeleid voor een burgerlijke kamer, zit er niets anders op dan toepassing te maken van art. 88 Ger.W.  

Vanaf 3/08/2017 is de griffie niet langer verantwoordelijk voor het opstellen van de aktes van verwerping en aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Ingevolge de wet van 6/07/2017 (wijziging art. 784 e.v. B.W.) dienen deze verklaringen voortaan afgelegd te worden in handen van de notaris.

Artikel 79 B.W. bepaalt het volgende : "De Koning bepaalt, na het advies te hebben ingewonnen van de gegevensbeschermingsautoriteit, op welke wijze akten raadpleegbaar zijn voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke  doeleinden".

De wetgever heeft de regelgeving inzake de burgerlijke stand gewijzigd. Hierdoor is de famiierechter niet langer bevoegd de gevraagde  toelating te verlenen.

Momenteel heeft de regering nog niet beslist wie in de toekomst bevoegd zal zijn.

Indien u wenst geïnformeerd te worden over de autoriteit die in de toekomst over uw verzoek zal oordelen, volstaat het een mailbericht te sturen naar  Genealogie.REA.Antwerpen@just.fgov.be .
U zal dan ten gepaste tijde de informatie ontvangen.

Werkwijze 1 :

U begeeft zich naar het gemeenschappelijk onthaal en vult daar het bestelformulier voor kopiename in.

Zorgt u er tevens voor dat u een identiteitsdocument kan voorleggen.

Indien u namens een partij in zake een bestelling wil plaatsen, dient u steeds in het bezit te zijn van een volmacht en van een kopie van het identiteitsbewijs van deze persoon.

Zonder deze documenten zal er geen kopiename gebeuren door onze diensten.

Gelieve er tevens rekening mee te houden dat uw bestelling onmiddellijk cash  (of per griffiebon) dient betaald te worden, aangezien wij niet over bankcontact beschikken.

In de mate van het mogelijke doen wij ons best om uw bestelling onmiddellijk te verwerken en mee te geven.

Werkwijze 2 :

U vult het bestelformulier in  : gelieve steeds uw naam, voornaam en adres in te vullen. Uw handtekening is verplicht ! 
Gelieve zo veel mogelijk gegevens in te vullen betreffende uw dossier, vakjes met een (*) zijn verplichte velden.

De aanvraag kan per brief, per fax of e-mail naar :

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, Burgerlijke kopiedienst, Bolivarplaats 20 bus 1, 2000 Antwerpen
Fax : +32 3 257 86 74 -  E-mail : antwerpen.rea.burg.fotokopiedienst@just.fgov.be

U zal van onze diensten een document teruggestuurd krijgen met een refertenummer erop, het bedrag dat u dient te betalen en het rekeningnummer waarop u het bedrag dient te storten.

Na ontvangst van betaling (binnen de door ons vooropgestelde termijn) zullen wij overgaan tot kopiename van de door u gevraagde stukken.

Deze zullen dan ofwel opgestuurd worden, ofwel klaar liggen om te worden afgehaald in lokaal E103.

Artikel 1288bis Ger. W. bepaalt dat de vordering tot echtscheiding door onderlinge toestemming wordt ingeleid bij verzoekschrift. Het dient neergelegd te worden ter griffie van een rechtbank van eerste aanleg naar keuze van de echtgenoten, op de sectie familie- en jeugdrechtbank.

Het verzoekschrift dient te vermelden:

1° de dag, de maand en het jaar;

2° de naam, de voornaam, rijksregisternummer, het beroep en de woonplaats van de verzoekers;

3° de huwelijksplaats en datum

4° dat zij besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan

5° dat zij hun vordering om uit te echt te scheiden bij onderlinge toestemming richten tot de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, sectie familie- en jeugdrechtbank

 

Als bijlagen bij het verzoekschrift dienen neergelegd te worden :

1° de overeenkomsten opgesteld met toepassing van de artikelen 1287 en 1288 Ger. W. ;

2° in voorkomend geval , de boedelbeschrijving die in artikel 1287, tweede lid, Ger.W. wordt bedoeld;

3° een uittreksel uit de geboorteakte en uit de huwelijksakte van de echtgenoten;

4° een uittreksel uit de geboorteakte van de minderjarige kinderen bedoeld in artikel 1254, §1,

   tweede lid, Ger.W.;

5° bewijs van nationaliteit en woonst (met historiek) van elk van de echtgenoten (Nota : Een attest afgeleverd door uw gemeente is vereist : een kopie van de identiteitskaart volstaat niet! )

 OPMERKING 1 : alle anderstalige documenten moeten naar het Nederlands vertaald worden! De vertaling gebeurt door een beëdigd vertaler, verbonden aan de rechtbank, en diens vertaling dient gelegaliseerd te worden door de rechtbank waaraan de beëdigd vertaler is verbonden .

OPMERKING 2 : de bijlagen die bij het verzoekschrift worden neergelegd, mogen maximum zes maanden oud zijn.

Van het verzoekschrift en de bijlagen worden één origineel en één afschrift neergelegd.

Het origineel van het verzoekschrift dient ondertekend te worden beide echtgenoten of door ten minste een advocaat of een notaris.

Vanaf 1 februari 2019 is bij de neerlegging van het verzoekschrift een bedrag van 40 euro verschuldigd (bijdrage begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand), bedrag dat ter griffie contant kan betaald worden of kan gestort worden op volgend rekeningnummer :

IBAN : BE94 679-2008981-14        

BIC : PCHQBEBB

van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/1, 2000 Antwerpen, met de vermelding als referte “ EOT + namen van beide partijen”.

OPMERKING : de rolrechten t.b.v. 165 euro zullen pas na vonnis geïnd worden door FOD Financiën.

Tot slot :

Artikel 1289, § 1, Ger.W. zegt dat wanneer de echtgenoten al meer dan zes maanden gescheiden leven op de dag van de neerlegging van het verzoekschrift, en de persoonlijke verschijning door de rechtbank niet wordt bevolen, de procedure schriftelijk verloopt.

De eenzijdige verzoekschriften worden behandeld door de voorzitter of door een door hem aangeduid magistraat.

Een eenzijdig verzoekschrift, overeenkomstig art. 1026 Ger. W. dient ondertekend door een advocaat.
Deze bepaling heeft enkel tot doel, dankzij de deontologische regelen waaraan de balies onderworpen zijn, de belangen van derden bij een rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift te waarborgen (Cass. 29 oktober 1976, RW 1976-1977, 1399). Kortom de voorzitter dient te vertrouwen dat in de feitelijke opsomming en opsomming van de gevoerde procedures de waarheid wordt voorgehouden en uit te gaan van een deontologisch correct gedrag van de advocaat die het verzoekschrift ondertekent.  Een rechter mag er niet van uitgaan dat een advocaat in een door hem ondertekend en trouwens opgesteld eenzijdig verzoekschrift, de waarheid zou verzwijgen. 

Een eenzijdig verzoekschrift wordt neergelegd in TWEE exemplaren op de dienst Boekhouding (lokaal E103).  

Het rolrecht bedraagt vanaf 1 februari 2019 165 euro (welk pas na uitspraak zal geïnd worden door FOD Financiën). Bij neerlegging van uw verzoekschrift dient echter wel meteen de  bijdrage voor het begrotingsfonds (20 euro) per verzoekende partij betaald te worden. 

Per jaar worden er een 900 tal eenzijdige verzoekschriften neergelegd.
Deze worden vrijwel altijd  binnen de 24 uur behandeld.

Hieronder volgt een overzicht van procedures dewelke bij eenzijdig verzoek kunnen worden ingeleid, met aanduiding van de stukken die bij het verzoekschrift dienen gevoegd, zonder dat uitgesloten wordt dat in individuele zaken nog andere stukken vereist zijn:

1. Verzoek aanstelling pro-voogd over een minderjarige

2. Verzoek tot aanstelling van een gerechtelijk beheerder van een onbeheerde nalatenschap

3. Verzoek tot machtiging aflevering van tweede uitgifte

4. Verzoek overeenkomstig art. 584 Ger. W. in geval van volstrekte noodzakelijkheid

Volgende eenzijdige verzoekschriften behoren thans toe aan de Familierechter en dienen alzo gericht te worden:

1. Verzoek tot machtiging betrapping/vaststelling overspel

2. Verzoek tot inbezitstelling van een algemeen legaat bij eigenhandig of internationaal testament

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.
De zaak wordt voor de voorzitter aanhangig gemaakt in kortgeding of, in geval van VOLSTREKTE NOODZAKELIJKHEID , bij verzoekschrift.

In een rechtstaat, zoals België er een is, is het tegensprekelijk geding een fundamenteel recht. Dit  tegensprekelijk debat kan georganiseerd worden op korte termijn ( zie verzoek tot verkorting van termijn).

Enkel in geval van volstrekte noodzakelijkheid kan een vordering op grond van art. 584 Ger. W. bij eenzijdig verzoekschrift ingeleid worden. Deze volstrekte noodzakelijkheid moet aangetoond worden door de verzoek(st)er.

Normaal wordt het verzoek tot rechtsbijstand voor het bureau voor rechtsbijstand gebracht. Een beslissing volgt altijd binnen de veertien dagen.

Ook de gerechtsdeurwaarder wordt in een aantal wettelijke bepaling tevens gemachtigd om een eenzijdig verzoekschrift in te dienen, zijnde :
1.  het eenzijdig verzoekschrift tot verkorting van de termijn van dagvaarding (art. 708, 1036, 1040 Ger.Wb.)
2.  het eenzijdig verzoekschrift tot vernieuwing van het bewarend beslag op roerend goed (art. 1426 Ger.Wb.)
3.  het eenzijdig verzoekschrift tot vernieuwing van het bewarend beslag op onroerend goed (art. 1437 Ger.Wb.)
4.  het eenzijdig verzoekschrift tot vernieuwing van het bewarend beslag onder derden (art. 1459 Ger.Wb.)
5.  het eenzijdig verzoekschrift tot vernieuwing van het bewarend beslag op zee- en binnenschepen (art.1475 Ger.Wb.)
6.  het eenzijdig verzoekschrift om toelating tot bewarend beslag op roerend goed buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde (art. 1503 Ger.Wb.)
7.  het eenzijdig verzoekschrift om toelating tot het openen van een brandkast bij een derde (art. 1505 Ger.Wb.)
8.  het eenzijdig verzoekschrift om toelating tot het voeren van een uitgebreide publiciteit voor de openbare verkoping na uitvoerend beslag op roerend goed (art. 1516 Ger.Wb.)
9.  het eenzijdig verzoekschrift om toelating tot de verkoping van kunstvoorwerpen, ter waarde van ten minste 500 euro (art. 1519 Ger.Wb.)
10. het eenzijdig verzoekschrift om op een geschikter plaats aangeslagen roerend goed te verkopen (art. 1522 Ger.Wb.)
11. het eenzijdig verzoekschrift tot hernieuwing van de overschrijving van het exploot van bevel voorafgaandelijk het onroerend beslag (art. 1567 Ger.Wb.)
12. het eenzijdig verzoekschrift tot vernieuwing van de overschrijving van het beslag op onroerend goed (art. 1569 Ger.Wb.)

Dit verzoek kan gedaan worden (enkel door een advocaat cfr. art. 1027 Ger.W.) in die gevallen waar er nog geen curator over een onbeheerde aangesteld is of kan aangesteld worden en dringende maatregelen zich opdringen ( vaak voorkomend, opzeg huur, vrijmaken huurwaarborg enz. ) 

Bij het verzoek dient gevoegd:

- een overlijdensakte (indien het overlijden meer dan zes maanden geleden is wordt het verzoekschrift vaak afgewezen);

- de stukken waaruit de gegrondheid van het verzoek blijkt (huurovereenkomst, inventaris);

- de stukken waaruit de pogingen blijken om een erfgenaam te zoeken of het bewijs van verwerping van de nalatenschap door de gekende erfgenamen.
 

In de verzoekschriften tot aanstelling van een gerechtelijk beheerder over een onbeheerde nalatenschap wordt veelal de zin vermeld:

‘Aangezien er geen rechtstreekse afstammelingen of erfgenamen bekend zijn en er tot op heden niemand anders zich aangemeld heeft als mogelijke erfgename”.

Veelal wordt er geen bewijs van opzoeking naar de afstammelingen/erfgenamen voorgelegd, en blijkt er tijdens de werkzaamheden van de aangestelde gerechtelijk beheerder toch een afstammeling/erfgenaam zich te melden.

Om voormelde reden wordt u verzocht bij de indiening van het verzoekschrift volgende stukken neer te leggen:

-het huurcontract

-de overlijdensakte van de huurder

-een bewijs van opzoeking naar de mogelijke afstammelingen/erfgenamen

-indien er erfgenamen zijn: een bewijs dat zij de nalatenschap hebben verworpen

(volgt later : Nota over het afsluiten van het beheer en de vereffening van onbeheerde nalatenschappen en de begroting van de kosten en erelonen van de curatoren van onbeheerde nalatenschappen)

 

Het verzoekschrift dient in 2 exemplaren, gericht aan de Familierechtbank, ingediend te worden, waarbij volgende stukken zijn gevoegd:
- het bewijs dat men nog gehuwd is;
- attest van woonst van de plaats waar het overspel dient vastgesteld te worden.

Een bewijs dient voorgelegd dat de eerste uitgifte (expeditie of grosse) werd afgeleverd door het Hof van beroep, de rechtbank, het vredegerecht of de notaris.

Het verzoek kan niet gebeuren door een minderjarige.

De minderjarige, mits een andere belanghebbende dit niet verzoekt, kan beroep doen op de procureur des Konings voor het verzoek tot aanstellen van een voogd ad hoc.

Stukken die dienen gevoegd bij het verzoekschrift :
- Geboorteakte kind;
- Bewijs van woonst van het kind.

Het verzoekschrift dient in 2 exemplaren, gericht aan de Familierechtbank, ingediend te worden, waarbij volgende stukken zijn gevoegd:

- erfrechtverklaring (waaruit blijkt dat er geen reservataire erfgenamen zijn)
- akte van neerlegging/bewaarneming van het testament
- een leesbare kopie van het testament en zo nodig de vertaling naar het Nederlands
- zo nodig (ondermeer VZW’s)  de machtiging van de minister of het bewijs dat er geen machtiging nodig is.

Ondertekend door een advocaat ( dus niet door een erfgenaam of notaris)

Het is van belang na te gaan of de verzoek(st)er wel degelijk een algemeen legataris is en niet een legataris ten algemene titel of een bijzonder legataris.

Het is de familierechter van de plaats waar de laatste woonplaats was van de overledene die de bevoegdheid bepaalt.

Op 13 december 2019 was er een overleg tussen de familierechtbank en de Balie Antwerpen.

Anlagen

- overleg balie (446.4 KB)
- Folder bemiddeling (82.03 KB)
- Folder permanentie (61.2 KB)
Griffies

Kanzleien

De griffie van de burgerlijke rechtbank is niet meer rechtstreeks toegankelijk.

 

Alle griffiediensten worden aangeboden aan het gemeenschappelijk onthaal gelegen in vleugel F, tweede verdieping.

Aan het gemeenschappelijk onthaal kan u altijd terecht voor de griffieverplichtingen sensu stricto zoals het neerleggen van stukken en conclusies en het inzien van de bundels (op afspraak). U kan hier doorlopend terecht van 08u 00 tot 16u00.

U kan gebruik maken van het webportaal om stukkenbundels en conclusies elektronisch neer te leggen. U kan gebruik maken van het webportaal om stukkenbundels en conclusies elektronisch neer te leggen.

OPGELET :

De  burgerlijke griffie is telefonisch bereikbaar elke werkdag van 08:30 uur tot 12:30 uur.

kamers AB8, AB6, AB10, ABKG


kamers AB5, AB9, AB13, AB14, AFi2, AFi1, AFi4

griffie van de beslagrechter + kamer AB12

Verzoekschriften kunnen (enkel door een advocaat) aangeboden worden tijdens de openingsuren van de griffie.

Alle voormiddagen tussen 9u30 en 12u00, behalve op woensdag, is de beslagrechter aanwezig om kennis te nemen van uw verzoekschrift.

Alle namiddagen kan er tot 16 uur voor hoogdringende zaken beroep gedaan worden op de beslagrechter op volgend telefoonnummer en/of email-adres:
• 03/257.87.47
• beslagrechter.rea.antwerpen@just.fgov.be

fotokopiedienst
dienst boekhouding
dienst dringende gerechtskosten

De dienst dringende gerechtskosten zal telefonisch enkel nog in de voormiddag bereikbaar zijn (8.30u-12.30u).
Na de middag worden geen telefoons meer opgenomen.
dienst burgerlijke stand
dienst burgerlijke uitvoering
dienst opvolging deskundigen

De griffie van de familierechtbank is gelegen in vleugel E, eerste verdieping - lokaal E139 - mail : familierechtbank.antwerpen@just.fgov.be

U kan hier alle werkdagen terecht van 8u30 tot 12u30.

OPGELET :

De griffie van de familierechtbank is telefonisch bereikbaar elke werkdag van 08:30 uur tot 12:30 uur.
Aan het gemeenschappelijk onthaal kan u altijd terecht voor de griffieverplichtingen sensu stricto zoals het neerleggen van stukken en conclusies en het inzien van de bundels (op afspraak).

Vanaf 1/9/2020 zijn de faxfaciliteiten afgeschaft.

Kamer minnelijke schikking (KMS)
Persoonsgebonden materies
Echtscheiding onderlinge toestemming (EOT)
Echtscheidingen, maatregelen, alimentatie, ….

De correctionele griffie (kamers AC1– AC2– AC3– AC4 – AC5  – AC6 , AC8 – AC9  – AJ9) is gelegen in vleugel E, eerste verdieping, lokalen E102  en E142/E143.

De griffie van de raadkamer (kamers AC7A – AC7B) is gelegen in vleugel D, 2de verdieping, lokaal D242.

U kan hier alle werkdagen terecht van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.
 

dienst Executie
(gang E1 – lokaal E102)
 • 03/257.87.56
 • 03/257.87.57 - 03/257.87.58
 • 03/257.87.62
dienst fotokopie
(gang E1 – lokaal E102)
 • 03/257.87.59
 • 03/257.87.63
 • 03/257.87.62
dienst hoger beroepen
(gang E1 – lokaal E102)
 • 03/257.87.54
 • 03/257.87.55
dienst bundels
(gang E1 – lokaal E143)
 • 03/257.87.60
 • 03/257.87.61
 • 03/257.87.62
griffie overtuigingsstukken
(gang E 1 – lokaal E106)
 • 03/257.86.84
 • 03/257.86.82
griffie Raadkamer (kamers AC7A - AC7B )
(gang D2 - lokaal D242)
Volgende diensten zijn op een ander adres ondergebracht:

Neerlegging overtuigingsstukken : Antwerpen, Solvijnstraat 15.

Openingsuren loket :
- Voormiddag 8.30u 12.30u: geopend voor politie (gesloten voor burgers)
- Namiddag 13.30u – 16.00u: geopend voor burgers - uw identiteitskaart en/of gewettigde volmacht is vereist (gesloten voor politie)
 • 03/242.89.95
 • 03/257.89.96

De griffie van de onderzoeksrechters is gelegen in gang D, tweede verdieping - lokaal D211.

U kan hier terecht voor zaken aangaande (lopende) gerechtelijke onderzoeken, klachten met burgerlijke partijstelling, legalisaties van vertalingen
 

OPENINGSUREN: alle werkdagen doorlopend open van 08:30 tot 16:00

 • 03/257.88.05
 • 03/257.88.09
 • 03/257.88.16

De jeugdrechtbank, zowel de griffie, de kabinetten als de zittingszalen, is enkel nog toegankelijk (= in -en uitgang)  via de inkom van de wandelzaal en gebruik van de lift thv gang D2.
Hiervoor is duidelijke signalisatie aangebracht.

De griffie van de jeugdrechtbank is gelegen in gang D, gelijkvloers - lokaal D006.

U kan hier alle werkdagen terecht van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

 

 • 03/257.89.13
 • 03/257.89.14
 • 03/257.89.04

De griffie van de strafuitvoeringsrechtbank (SURB + KBM) is gelegen in gang F, gelijkvloers - lokaal E039.

U kan hier alle werkdagen terecht van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

De dienst strafuitvoering is een dienst van het parket. Deze dienst is telefonisch te bereiken op het nummer 03/257.92.17.

 

strafuitvoeringsrechtbank
kamer voor de bescherming van de maatschappij

Het kabinet van de Afdelingsvoorzitter is bereikbaar via het secretariat van de afdelingsvoorzitter.

Indien dit buiten de kantooruren valt kan u contact opnemen met de medewerkers van beheer en toezicht (Tel. 03/257.99.90) met verzoek de heer Luc Potargent of de heer Mark Jespers  te contacteren.

secretariaat afdelingsvoorzitter

Ingevolge de Wet van 10 april 2014 doet de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen bij voorrang beroep op de diensten van beëdigde vertalers en tolken die zijn opgenomen in het nationaal register.

De rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen heeft zich in het verleden veel moeite getroost om misbruiken te voorkomen en om de kwaliteit van de tolken en vertalers te garanderen. Daartoe creëerde de rechtbank reeds voorheen een eigen lijst van vertalers en tolken. Indien via het nationale register geen vertaler of tolk kan worden gevonden, zal nog beroep worden gedaan op deze uitzonderingslijst.

De rechtbank vraagt echter dat alle kandidaat-vertalers of –tolken zich laten registreren in het nationaal register.

Meer info : https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationale_registers_experten

 

Neuigkeiten

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen deed op 29 april 2022 uitspraak in een zaak m.b.t. feiten van aanranding van de eerbaarheid en inbreuken op de zgn. Pestwet.

Beklaagde werd gedagvaard voor 2 tenlasteleggingen:

 • A/ daden van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, gebruik makend van zijn gezagspositie ten aanzien van 12 werknemers, meermaals, gepleegd in de periode tussen 30 juni 2002 en 13 september 2018;
 • B/ aanranding van de eerbaarheid, misbruik makend van zijn gezagspositie t.a.v. 1 persoon, meermaals, gepleegd tussen 25 mei 2017 en 28 april 2018;

De rechtbank heeft bij de beoordeling van de aan beklaagde ten laste gelegde feiten rekening gehouden met de specifieke context waarbinnen deze feiten zich zouden hebben afgespeeld. Bij de beoordeling werd daarom rekening gehouden met een zekere artistieke vrijheid die nodig en zelfs noodzakelijk is om de beoogde prestaties te bereiken. Anderzijds heeft de rechtbank eveneens rekening gehouden met het gegeven dat deze artistieke vrijheid beperkt wordt door wettelijke bepalingen ter bescherming van de fysieke en psychische integriteit van de werknemers.

De tenlasteleggingen ten aanzien van 5 werknemers werden  vervallen verklaard ingevolge verjaring.

Voor de tenlastelegging ten aanzien van 1 werknemer werd beklaagde vrijgesproken. 

De tenlasteleggingen ten aanzien van de overige 6 werknemers achtte de rechtbank bewezen. De rechtbank oordeelde dat beklaagde hierbij handelde met eenzelfde strafbaar opzet, waarbij hij telkens jonge danseressen van zijn dansgezelschap persoonlijk benaderde en ten aanzien van hen ongewenste seksueel gerelateerde handelingen stelde.

Beklaagde creëerde door zijn handelingen ook een vijandige en vernederende werkomgeving waarbinnen zijn dansers dienden te functioneren.

De rechtbank is van oordeel dat beklaagde, in het kader van zijn artistiek leiderschap, ook op een andere wijze richtlijnen had kunnen geven maar dit niet deed terwijl hij kon weten dat hij hierdoor de waardigheid van deze personen zou aantasten en ook dat hij opmerkingen formuleerden die beledigend en kwetsend overkwamen.

Beklaagde organiseerde ook (privé)fotosessies met bepaalde vrouwelijke dansers, waarbij hij wist dat deze de waardigheid van deze vrouwen zou aantasten. Een danser diende bepaalde poses aan te nemen die zij, en de aanwezige getuige, als vernederend ervaarden. Uit niets blijkt dat deze poses enige artistieke waarde zouden hebben. Het loutere feit dat beklaagde als gevierd theaterregisseur en werkgever, één van zijn jonge danseressen, waarover hij onmiskenbaar een machtspositie uitoefent, uitnodigde voor een ‘privéfotoshoot’ waarin naaktfoto’s werden gemaakt en waarbij beklaagde zijn slachtoffer op intieme plaatsen aanraakte, impliceert verboden seksueel grensoverschrijdend gedrag  en een inbreuk op de bepalingen van art. 32bis van de Welzijnswet.

Beklaagde werd ook veroordeeld voor de aanranding van de eerbaarheid, waarbij hij misbruik maakte van zijn gezagspositie t.a.v. zijn slachtoffer. Beklaagde benaderde het slachtoffer seksueel en gaf haar zelfs een tongzoen. De rechtbank is van oordeel dat dit een daad van aanranding van de eerbaarheid is nu de tongzoen ongewenst was en het slachtoffer deze tongzoen geenszins kon voorzien.

Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van de handelingen die beklaagde stelde, het herhalend karakter van deze handelingen en de impact die zijn handelingen hebben gehad op zijn slachtoffers, doch ook met de persoon van beklaagde zoals deze is gebleken uit de pleidooien ter terechtzitting en zijn blanco strafrechtelijk verleden.

De rechtbank veroordeelde beklaagde voor de bewezenverklaarde feiten tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan de tenuitvoerlegging voor een termijn van 5 jaar wordt uitgesteld. Ook werd beklaagde voor een termijn van 5 jaar uit zijn rechten ontzet.

Op burgerlijk gebied werd beklaagde veroordeeld tot de betaling van een provisionele schadevergoeding van 1 euro aan de burgerlijke partijen sub 7 t/m 11 en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

 

Meer weten over werken als zittingsbode. Klik hier

Gezien een recente campagne wordt er thans gewerkt met een wachtlijst.

Uitspraak op 15/11/2021 door de AB5-kamer, als rechter in hoger beroep te Antwerpen betreffende de financiële gevolgen van een verplichte sluiting ingevolge Covid.

Krachtens het MB van 18 maart 2020 dienden handelszaken en winkels, behoudens een aantal uitzonderingen, gesloten te blijven vanaf 18 maart 2020. Vanaf 11 mei 2020 konden de ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten weer openen, onder bepaalde voorwaarden.

De vraag rees wie, binnen de handelshuurovereenkomst, de gevolgen van deze verplichte sluiting moet dragen. Met andere woorden: was de huurder nog huur verschuldigd voor deze periode, nu hij het gehuurde pand niet volgens de bestemming (een winkel om klanten te ontvangen) kon gebruiken.

De rechtsleer en de rechtspraak van de vrederechters was verdeeld.

De rechter in hoger beroep te Antwerpen besliste in een vonnis van 15 november 2021 dat, in dit concrete geval, beide partijen gezamenlijk de gevolgen moeten dragen van de opgelegde overheidsmaatregel en dat de financiële schade onder hen gelijk moet worden verdeeld. De overeengekomen huurprijs voor de uitbating van de handelszaak werd gehalveerd.

De rechter motiveerde zijn beslissing als volgt: “Contractpartijen zijn jegens elkaar gehouden tot loyale samenwerking waarbij zij rekening moeten houden met elkaars redelijke verwachtingen. Aangezien geen van de partijen enige schuld treft aan het onheil en met de gevolgen ervan onmogelijk door hen kon worden rekening gehouden, past het in het licht van al het voorgaande dat de risico’s gelijk worden verdeeld. Naar het oordeel van deze rechtbank correspondeert slechts deze remedie, gelet op alle concrete omstandigheden, met de wijze van uitoefening van de contractuele rechten die mag worden verwacht van normaal zorgvuldige en redelijk handelende contractpartijen, geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden.”

Anlagen

De FOD Financiën heeft onlangs haar achterstand van de inning van rolrechten weggewerkt.

Iedereen die vanaf 01/02/2019 werd veroordeeld krijgt vanuit de FOD Financiën thans hiervoor een factuur. 

Het is niet de rechtbank die deze schuld vordert.

Indien u niet weet tot welk dossier dit betrekking heeft kan u een mail met vraag tot toelichting overmaken via inzage.vlinderpaleis.go@just.fgov.be

De familierechtbank, afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout, hebben een filmpje gemaakt voor jongeren die moeten gehoord worden door een rechter in het kader van een procedure voor de familierechtbank.  Dit gesprek gaat over de verblijfsregeling van de jongeren na de scheiding van hun ouders of andere aspecten van het ouderlijk gezag waarover hun ouders het niet eens zijn.

Voor jongeren is het altijd een spannend gebeuren, ze weten niet goed waaraan ze zich kunnen verwachten.  Klassiek worden zij uitgenodigd met een brief, waarin uitgelegd wordt wat er te gebeuren staat.  De familierechters wilden een meer eigentijdse aanpak.  Hierbij een link naar het filmpje waarin wordt uitgelegd wat ze kunnen verwachten, waar ze moeten zijn bij wie, hoe het verloopt en wat de spelregels zijn. 

Afdeling Antwerpen : https://www.youtube.com/watch?v=w7q2nGl3lVo

Afdeling Mechelen : https://youtu.be/S1ZIwc51VkQ

AfdelingTurnhout : https://www.youtube.com/watch?v=DkJczuZBxnw

Het Youtube-kanaal van de rechtbank is te bereiken via:
https://www.youtube.com/channel/UCqG-Zy_En_IHCo-ChiS6YtA

 

De correctionele rechtbank van Antwerpen deed vandaag uitspraak in de Fipronilzaak. Drie beklaagden en hun firma’s worden veroordeeld tot gevangenisstraffen met uitstel en omvangrijke schadevergoedingen.

De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft vandaag uitspraak gedaan in de strafzaak ten laste van beklaagden die in pluimveebedrijven een product met fipronil lieten gebruiken waardoor deze stof in de eieren terecht kwam. Fipronil is efficiënt in de bestrijding tegen parasieten bij dieren, zoals bloedluis bij leghennen, maar is schadelijk voor de mens en mag dus niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen. Fipronil bleek een bestanddeel van Dega-16, het product waarmee talrijke stallingen werden gereinigd. Na het ontdekken van fipronil in eieren afkomstig van vele pluimveebedrijven in binnen- en buitenland, werden deze uit de handel genomen en het pluimvee vernietigd.

De beklaagde die het product Dega-16 samenstelde en verkocht en zijn partner die samen met hem werkzaam was in het bedrijf, werden schuldig bevonden aan het invoeren van fipronil vanuit Roemenië en het verhandelen van dit product zonder daarvoor over de nodige vergunningen te beschikken. De rechtbank verklaart verder bewezen dat zij de etikettering van Dega-16 en de andere officiële documenten voor dit product vervalsten door er bewust niet op te vermelden dat dit fipronil bevatte. Volgens de rechtbank staat het vast dat het onroerend goed dat beiden aankochten in Turkije ter waarde van 115.000 euro werd gefinancierd met gelden waarvoor geen wettelijke herkomst kan worden aangetoond. De feiten werden op een dermate georganiseerde wijze gepleegd, dat er volgens de rechtbank sprake is van een criminele organisatie.

De maker en verdeler van Dega-16 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 2 jaar met uitstel, en een geldboete van 200.000 EURO met uitstel. Diens partner wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel en een geldboete van 20.000 EURO met uitstel.

Eén van de servicebedrijven die het product Dega-16 gebruikte bij klanten om de stallingen te reinigen, wordt eveneens schuldig bevonden. De rechtbank stelt dat deze wetens en willens het product DEGA-16 gebruikte bij zijn klanten, terwijl hij wist dat dit een giftige stof met anti-parasitaire werking bevatte die niet vermeld was op de etikettering. Hij wordt bestraft met een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel en een geldboete van 20.000 EURO met uitstel.

De rechtbank spreekt de overige servicebedrijven die terechtstonden voor het gebruik van het fipronilhoudend product voor de reiniging van de stallen vrij. Volgens de rechtbank is onvoldoende aangetoond dat zij op de hoogte waren van de aanwezigheid van de schadelijke stof in het door hen aangekochte bestrijdingsmiddel Dega-16.

Wat het financiële luik betreft, verklaart de rechtbank illegale vermogensvoordelen verbeurd, met name lastens de verkoper van Dega-16 een som van 100.000 EURO, lastens zijn firma een bedrag van 100.000 euro en lastens de verkoper en diens partner samen de som van 115.000 euro ter waarde van het in Turkije aangekochte vastgoed. De zaakvoerder van de firma die Dega-16 gebruikte om stallingen te reinigen en zijn firma zien samen 50.000 euro verbeurd verklaard.

 De pluimveebedrijven en andere slachtoffers die zich meldden tijdens dit proces nadat het pluimvee werd vernietigd en de eieren uit de winkelrekken werden gehaald, worden in het gelijk gesteld. In het totaal wordt voor de geleden economische schade een vergoeding van ruim 4 miljoen euro aan de slachtoffers toegekend. Ook het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid ziet de vordering tot schadevergoeding ingewilligd ten belope van ongeveer 17 miljoen euro, Ovam ten belope van 1,8 miljoen euro.

 

Anlagen

Betreffende zaak gekend onder dossiernummer 19A004550 waarin vonnis uitgesproken door de AC10 kamer van de Rechtbank van eerste aanleg afdeling Antwerpen van 26/05/2021.
In de pers wordt deze zaak ook aangeduid als de zaak “freefighters”.

In deze zaak werden 66 beklaagden voor de strafrechter gebracht voor hun deelname aan zgn. ‘freefights’ in de periode van februari tot en met november 2017. Daarnaast moeten zij zich verantwoorden voor leiderschap of lidmaatschap  van een bende. Een beklaagde werd ook vervolgd voor inbreuken op de wapenwet.

Freefights kunnen worden omschreven als een treffen tussen twee groepen die met elkaar fysiek het gevecht aangaan op basis van vooraf gemaakte afspraken. Uit het beeldmateriaal in het strafdossier blijkt dat het geweld dat gebruikt werd bij deze freefights zeer verregaand kon zijn. Meerdere personen richtten zich tegen één tegenstander, deelnemers werden knockout geslagen, er werden kniestoten gegeven in het gezicht, personen werden langs achteren aangevallen,…

Soms volgde er een tweede ronde, waarbij het aantal vechters of de samenstelling van het team kon wijzigen. Deze gevechten worden door velen gekaderd in het hooliganisme en de rivaliteit tussen supportersgroepen van voetbalploegen. In een aantal gevallen is er ook sprake van het vormen van een alliantie met een andere (buitenlandse) supportersgroep.

De rechtbank is van oordeel dat het organiseren van en op enige wijze deelnemen aan freefights, zoals deze hebben plaatsgevonden, wel degelijk strafbaar is. Het gevecht was amper onderworpen aan regels en de principiële regels die er waren werden systematisch genegeerd; de controle op de naleving van de spelregels was manifest ontoereikend. Er waren daardoor onvoldoende garanties ter bescherming van de fysieke integriteit van de deelnemers, de openbare veiligheid en de rechten en vrijheden van derden.

Voor de rechtbank staat vast dat beklaagden niet op onoverwinnelijke wijze konden dwalen omtrent het strafbaar karakter van hun gedrag.

Uit het onderzoek en de verklaringen van beklaagden ter terechtzitting is gebleken dat de aanwezigen bij een freefight verschillende rollen of taken op zich kunnen nemen. Er zijn:

- ‘fighters’: personen die actief deelnemen aan het gevecht;
- scheidsrechters: leden van beide groepen die toezien op de naleving van de afgesproken regels;
- personen die de gevechten met een camera of gsm-toestel registreren en waarvan het opgenomen beeldmateriaal vervolgens via besloten kanalen of berichten wordt gedeeld, en;
- personen die de ‘fighters’ aanmoedigen.

Dat er beklaagden als ‘neutrale’ toeschouwers aanwezig zouden zijn geweest werd in deze door de rechtbank volstrekt ongeloofwaardig bevonden.  Elk van de aanwezigen heeft door zijn gedragingen een niet te ontkennen invloed gehad op het verloop, de duur en de intensiteit van de gevechten.

Alle beklaagden werden vervolgd voor bendevorming, hetzij als aanstoker tot, hoofd van of bevelvoerder in de bende, hetzij als lid van de bende. De hier geviseerde ‘bende’ is de vereniging gevormd met het oog op het houden van freefights.

De rechtbank is van oordeel dat de beklaagden wetens en willens deel uitmaakten van een groep die zich naar de plaats delict verplaatsten met het oog op een groepsgevecht. Zij hebben (op enkele gevallen na) bewust niet ingegrepen wanneer er slagen werden toegebracht aan een tegenstander.

De beklaagden hebben zich met elkaar verbonden met het oog op het plegen van aanslagen op personen, in het bijzonder het opzettelijk en met voorbedachten rade toebrengen van slagen of verwondingen. De vereniging was gestructureerd, waarbij de betrokkenen verschillende rollen op zich namen: het organiseren van freefights, het deelnemen eraan, het aanmoedigen van de deelnemers, het optreden als scheidsrechter of het audiovisueel registreren van de freefights.

De rechtbank heeft wel rekening gehouden met de concrete rol van elke individuele beklaagde bij elk feit in het kader van de straftoemeting.

 

De Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, bood vandaag een digitale en interactieve bliksemstage aan de kinderen van het zesde leerjaar Prins Dries  aan.

Deze bliksemstages zijn een initiatief van JINC Antwerpen , waaraan onze rechtbank als partner graag haar medewerking verleende.

Tijdens deze bliksemstage dompelden we de leerlingen onder in de diverse beroepen die uitgevoerd worden op onze rechtbank. We legden de leerlingen ook een “echte zaak” voor, die ze vervolgens naspeelden in een rollenspel. De leerlingen konden ook alle vragen stelden die ze maar wilden.

Zodoende hebben we de leerlingen een blik achter de schermen van het Vlinderpaleis geboden en hopelijk hebben we hen geprikkeld om hun eigen interesses en talenten te ontdekken. Wie weet komen zij later nog in ons Vlinderpaleis werken?

Het werd een inspirerende voormiddag.

01/04/2021 - uitspraak ABKG-kamer :  

De Antwerpse kortgedingrechter heeft een groep huurders van sociale woningen die in de nabijheid van de Umicore-site in Hoboken gelegen zijn, in het gelijk gesteld.

Zij waren een procedure gestart tegen Woonhaven Antwerpen nadat die hen had meegedeeld dat hun woningen zouden worden verkocht aan Umicore voor de realisatie van een bufferzone tussen de fabriek en de woonwijk Moretusburg. De huurders zouden dan verplicht moeten verhuizen naar een andere sociale huurwoning.

Woonhaven Antwerpen was hierbij van mening dat zij deze woningen aan Umicore mocht verkopen zonder eerst, zoals voorzien in de Vlaamse Codex Wonen, een voorkooprecht op de woningen aan te bieden aan de zittende huurders. Volgens Woonhaven Antwerpen gaat het immers om woningen die niet meer van nut zijn voor huisvesting, en dus onverhuurbaar zijn omwille van het gezondheidsrisico dat voortvloeit uit de omgeving waarin de woningen zijn gelegen.

De kortgedingrechter volgde deze redenering niet en oordeelde dat de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten waarnaar wordt verwezen in de Vlaamse Codex Wonen, enkel betrekking kunnen hebben op de woning zelf en niet op de omgeving waarin de woning is gelegen.

Volgens de rechter handelt Woonhaven Antwerpen bijgevolg schijnbaar in strijd met de Vlaamse Codex Wonen en is er dus voldoende schijn van recht om de verkoop van de sociale huurwoningen aan Umicore voorlopig te schorsen totdat er een definitieve uitspraak zal zijn van de rechter ten gronde.

Anlagen

De Correctionele rechtbank in Antwerpen deed vandaag uitspraak in de zaak van de vier beklaagden die werden verdacht van een poging tot terroristische moord en voor lidmaatschap aan een terroristische organisatie. Eerste, tweede en derde beklaagde hebben zowel de Iraanse als de Belgische nationaliteit. De vierde beklaagde was een Iraanse diplomaat.

De feiten hebben betrekking op een verijdelde aanslag op een conferentie van een Iraanse oppositiegroepering te Villepinte (nabij Parijs) op 30 juni 2018. Op deze conferentie waren duizenden mensen aanwezig, waaronder een aantal internationale (politieke) prominenten.

Tijdens de procedure voor de rechtbank stelde een Iraanse oppositiepartij zich burgerlijke partij samen met een twintigtal personen die aanwezig waren op het congres. Zij vroegen voorlopig een symbolische schadevergoeding.

Het strafonderzoek startte na inlichtingen van de Belgische Veiligheid van de Staat. Eerste en tweede beklaagde werden gearresteerd nabij Brussel nadat een explosief toestel met ontsteker werd gevonden in hun wagen. Zij waren onderweg naar het congres.

Derde beklaagde werd aangehouden op het congres zelf en vierde beklaagde werd onderschept in Duitsland.

De rechtbank heeft geantwoord op een aantal procedure-elementen die werden opgeworpen. Zo beriep vierde beklaagde zich op zijn immuniteit en onschendbaarheid als Iraanse diplomaat in Oostenrijk.

De rechtbank oordeelde dat vierde beklaagde alleen maar diplomatieke immuniteit en onschendbaarheid geniet in Oostenrijk, aangezien dit de ontvangststaat is waar hij geaccrediteerd was. Dat betekent dat vierde beklaagde vervolgd wel degelijk kan worden voor feiten die hij pleegde in andere landen dan de ontvangstaat Oostenrijk. Ook zijn aanhouding in Duitsland is wettelijk nu hij er aangehouden werd tijdens zijn gezinsvakantie buiten zijn werkzaamheden als diplomaat.

De rechtbank oordeelde verder dat er geen sprake is van schending van de staatsimmuniteit, het internationaal rechtelijke principe dat de ene staat de andere niet strafrechtelijk kan veroordelen, aangezien noch Iran, noch een Iraanse veiligheidsdienst als overheidsorgaan hier terecht stonden als beklaagde. De staatsimmuniteit gaat niet zover dat de rechtbank geen standpunt kan innemen omtrent de mogelijke betrokkenheid van de Iraanse Staat of één van haar veiligheidsdiensten.

De rechtbank heeft het bewezen geacht dat alle vier beklaagden zich schuldig hebben gemaakt aan een poging tot terroristische moord. De rechtbank heeft bewezen verklaard dat eerste en tweede beklaagde met een explosief toestel onderweg waren om op het congres van de Iraanse oppositie een dodelijke aanslag te plegen, dit onder de operationele leiding van vierde beklaagde.

Derde beklaagde speelde ter plaatse een rol om er hand- en spandiensten te leveren en is mededader aan de poging terroristische moord. 

De rechtbank heeft verder geoordeeld dat de vier beklaagden deel uitmaken van een grotere terroristische groep te situeren binnen een welbepaalde Iraanse inlichtingendienst. Dit groter verband blijkt uit de geldbedragen die betaald werden aan beklaagden voor hun medewerking, de wijze waarop informatie werd ingewonnen, de besprekingen in Iran, het gebruiken van een diplomatieke status, en het maken en testen van het explosief toestel in Iran zelf.

Eerste beklaagde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar.

Tweede beklaagde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar

Derde beklaagde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar

Vierde beklaagde wordt veroordeelt tot een gevangenisstraf van 20 jaar.

De eerste drie beklaagden verliezen ook hun Belgische nationaliteit.

Bij het bepalen van de strafmaat hield de rechtbank rekening met de ernst van de feiten en het individuele aandeel en de persoonlijkheid van beklaagden.

Er werden daarnaast belangrijke geldsommen verbeurd verklaard, geldsommen in overeenstemming met de sommen die door de terroristische groep werden betaald aan beklaagden :

 • Eerste beklaagde een geldsom van 120.167,00 euro
 • Tweede beklaagde een geldsom van 106.498,57 euro
 • Derde beklaagde een geldsom van 226.084,50 euro

Hierbij vindt u de link naar de tekst van het geanonimiseerde vonnis.

_______

EN

The Criminal court of Antwerp ruled today in the case of four defendants who were suspected of an attempt to commit terrorist murder and for membership of a terrorist organisation. The first, second and third defendants have both Iranian and Belgian nationality. The fourth defendant was an Iranian diplomat.

The facts relate to a foiled attack on a conference of an Iranian opposition group in Villepinte (near Paris) on June 30th, 2018. Thousands of people were present at this conference, including a number of international (political) personalities.

During the proceedings in court, an Iranian opposition party took civil action together with some 20 people who were present at the conference on that day. They provisionally asked for a symbolic compensation.

The criminal investigation started following information from the Belgian State Security Service. The first and second accused were intercepted near Brussels when an improvised explosive device was found in their vehicle. They were on their way to the congress.

The third defendant was arrested at the congress itself, the fourth defendant was intercepted in Germany.

The court responded to a number of procedural elements that were raised. As such, the fourth defendant invoked his immunity as an Iranian diplomat in Austria.

The court ruled that the fourth defendant only enjoys such diplomatic immunity in Austria, the host state where he was accredited. Therefore the fourth defendant can be prosecuted for acts committed in countries other than the host state. His arrest in Germany is also legal as he was arrested there during his non work related family holiday.

The court also decided that there was no violation of state immunity, since neither Iran nor an Iranian security service were to stand trial. The principle of State Immunity however does not inhibit the court to examine the involvement of the Iranian State or the possibility of involvement of its security services.

The court has ruled that all four defendants are guilty of attempted terrorist murder. The court found it proven beyond doubt that the first and second defendants were on their way to the Iranian opposition congress with an explosive device to carry out a lethal attack, under the operational leadership of the fourth defendant. The third defendant played a role at the congress itself and is considered a co-perpetrator to the attempted terrorist murder. 

Finally, the court found that the four defendants are part of a larger terrorist group within a specific Iranian intelligence service. This appears from by the sums of money paid to the defendants, the way information was gathered, the meetings in Iran, the use of diplomatic status, and the making and testing of the explosive device in Iran itself.

First defendant is sentenced to 15 years imprisonment

The second defendant is sentenced to 18 years imprisonment.

Third defendant sentenced to 17 years imprisonment.

The fourth defendant is sentenced to 20 years imprisonment.

The first three defendants also have their Belgian nationality withdrawn.

In determining the punishment, the court took into account the seriousness of the crimes committed and the individual share and personality of the accused.

 

In addition, important sums of money were confiscated, representing the payments by the terrorist group to the defendants:

- First defendant a sum of 120,167.00 Euros

- Second defendant a sum of money of 106,498.57 Euros

- Thrid defendant: 226,084.50 Euro

An appeal can be lodged within a period of 30 days

 

______

 

 

FR

 

 

Le tribunal Correctionnel d’Anvers a prononcé jugement aujourd'hui dans l’affaire concernant quatre prévenus, soupçonnés d’avoir planifié une attaque à la bombe, faits qualifiés comme tentative de meurtre terroriste et appartenance à une organisation terroriste. Les premier, deuxième et troisième prévenus ont la nationalité iranienne ainsi que belge. Le quatrième était un diplomate iranien.

Les faits concernent donc une attaque à la bombe déjouée contre une conférence d’opposants au régime iranien à Villepinte (en région parisienne en France) le 30 juin 2018. Lors de cette conférence des milliers de personnes se sont réunies, dont un certain nombre de personnalités (politiques) internationales.

A l’occasion de l’audience du tribunal, une vingtaine de personnes se sont constituées parti  civile, en outre un parti d'opposition iranien. Ils ont pour l’instant réclamé une compensation symbolique.

L'enquête criminelle a été ouverte suite à des informations de la Sûreté de l'État belge. Le premier et le second prévenus, un couple belge d’origine iranienne, ont été interceptés près de Bruxelles avec un explosif artisanal dans leur véhicule. Ils étaient en route pour le congrès près de Paris.

Le troisième prévenu a été arrêté lors du congrès lui-même et le quatrième accusé a été intercepté en Allemagne.

Le tribunal a du répondre à un certain nombre d'éléments de procédure soulevés par la défense. Principalement, le quatrième prévenu a invoqué son immunité en tant que diplomate iranien en Autriche.

Le tribunal a décidé que le quatrième prévenu ne bénéficie de l'immunité diplomatique qu’en Autriche, l'État d'accueil où il a été accrédité. Il en sort que le quatrième prévenu peut être poursuivi pour des actes criminels commis dans des pays autres que l'État d'accueil, l'Autriche. Il en va de même pour son arrestation en Allemagne qui est également légale, le prévenu étant arrêté pendant ses vacances familiales en dehors de ses activités professionnelles en tant que diplomate.

Le tribunal a estimé qu'il n'est pas question de violation de l'immunité de l'État, principe de droit international selon lequel un pays ne peut pas condamner un autre au niveau du droit pénal, puisque ni l’état iranien ni un service de sécurité iranien en tant qu’organe d’état n'étaient accusés ici. Ce principe n’empêche que le tribunal peut examiner l'implication éventuelle de l'État iranien ou de l'un de ses services de sécurité. 

Le tribunal a jugé coupable de tentative de meurtre terroriste les quatre prévenus. Le tribunal a estimé qu'il était prouvé que les premier et deuxième accusés étaient en réalité en route pour le rassemblement de l’opposition iranienne, muni d’un explosif, afin d’y mener une attaque meurtrière, sous la direction opérationnelle du quatrième prévenu. Le troisième accusé quant à lui a selon le tribunal joué un rôle sur place et est considéré coauteur de la tentative de meurtre terroriste. 

Le tribunal a estimé que les quatre prévenus font partie d'un groupe terroriste plus large au sein d'un service de renseignement iranien. L’existance de ce lien plus large apparaît selon le tribunal des constats différents, en outre les sommes d'argent versées au trois premiers prévenus, la manière dont les informations ont été recueillies, les meetings en Iran, l'utilisation d'un statut diplomatique et la fabrication et les essais de l’explosif en Iran même.

Le tribunal a condamné le premier prévenu à une peine d’emprisonnement 15 ans.

La deuxième prévenue est condamnée à une peine d’emprisonnement 18 ans.

Le troisième prévenu est condamné à une peine d’emprisonnement de 17 ans

Le quatrième prévenu est condamné à une peine d’emprisonnement 20 ans.

Le Tribunal a également prononcé la déchéance de la nationalité belge des trois premiers prévenus.

Pour déterminer la peine, le tribunal a tenu compte de la gravité des faits ainsi que de la contribution de chacun des prévenus à l’exécution des faits et leur personnalité.

Pour conclure,  d'importantes sommes d'argent ont été confisquées, correspondant au sommes versées par le groupe terroriste aux prévenus:

- Pour le premier prévenu une somme de 120.167,00 Euro

- Pour la deuxième prévenue une somme d'argent de 106 498,57 euros

- Pour le troisième prévenu: 226.084,50 Euro

Les partis peuvent interjette appel contre ce jugement endéans d’un délai de 30 jours.

 

 

 

Mededeling:

De correctionele rechtbank te Antwerpen heeft de uitspraak in de zaak van het openbaar ministerie tegen vier beklaagden van Iraanse herkomst verdacht van het ontplooien van terroristische activiteiten en het plannen van een bomaanslag tegen een Iraanse oppositiepartij uitgesteld naar 4 februari 2021 om 09.00 uur.

Communication:

Le tribunal correctionel d'Anvers a reporté au 4 février 2021, à 9 heures, la prononciation du jugement dans l'affaire du ministère public contre quatre accusés d'origine iranienne soupçonnés de développer des activités terroristes et de planifier un attentat à la bombe contre un parti d'opposition iranien.

Announcement :

The criminal court of Antwerp has postponed the verdict in the case of the public prosecutor against four defendants of Iranian origin suspected of engaging in terrorist activities and planning a bomb attack against an Iranian opposition party to 4 February 2021 at 09:00.

De AC6-kamer van de correctionele rechtbank van Antwerpen deed op 15 januari 2020 in graad van beroep een principe-uitspraak in een zaak met betrekking tot het bevel tot betalen in verkeerszaken.

Indien de burger een bevel tot betalen ontvangt na een verkeersinbreuk kan hij binnen de wettelijk voorziene termijn bij verzoekschrift beroep aantekenen bij de bevoegde politierechtbank.

Er rees onduidelijkheid omtrent de rechtsmacht van de op basis van dit beroepsverzoekschrift gevatte politierechtbank, meer bepaald over de vraag of de rechtsmacht van de politierechtbank zich beperkt tot het oordeel over de ontvankelijkheid, dan wel of de politierechtbank ook ten gronde kan oordelen.

Indien het beroep door de rechter ontvankelijk wordt verklaard, wordt het bevel tot betalen als niet bestaande beschouwd en deelt de griffier de beslissing van de rechter mee aan de procureur des Konings.

 

De rechtbank is van oordeel dat, ongeacht de bedoeling van de wetgever die werd aangegeven in de voorbereidende parlementaire werkzaamheden, de in artikel 65/1 van de Wegverkeerswet voorziene beroepsprocedure niet kan of mag geïnterpreteerd als een procedure, waarbij de strafvordering voor de politierechter zou worden aanhangig gemaakt door de rechtzoekende zelf, aangezien een dergelijke interpretatie indruist tegen fundamentele beginselen in het strafrecht en in het bijzonder tegen het algemeen rechtsbeginsel voorzien in artikel 1 VT. Sv. dat de strafvordering als publieke vordering in principe uitsluitend wordt ingesteld en uitgeoefend door het Openbaar Ministerie, optredend als vertegenwoordiger van de samenleving, behoudens enkele zeer beperkte wettelijk voorziene uitzonderingen hierop.

Indien de wetgever voormelde doelstelling – uitzonderlijk – beoogde te realiseren, zou dit minstens expliciet dienen te blijken uit de wet, wat niet het geval is.

 

De rechtbank bevestigde het vonnis van de politierechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, waartegen het Openbaar Ministerie beroep had ingesteld.

Anlagen

- 20a5039-ac6-15012021.pdf (809.81 KB)

De rechtbank sprak vandaag een vonnis uit in een dossier van mensensmokkel, passieve corruptie en criminele organisatie met betrekking tot de toekenning van humanitaire visa. De geanonimiseerde versie kan u hier nalezen.

Anlagen

Webformulieren


Aanvraag inzagemoment
Enkel voor de secties burgerlijk en familiaal

Aanvraag vonnis
Enkel voor de secties burgerlijk en familiaal


Bestelformulier kopiedienst
Enkel voor de secties burgerlijk en familiaal

Bestelling burgerlijke stand
Enkel voor de secties burgerlijk en familiaal

Formulieren

Dokument PDF Word Excel Info
Bestelformulier burgerlijke stand
Dokument PDF Word Excel Info
Gezamenlijk verzoek vrijwillige verschijning
Dokument PDF Word Excel Info
Infoblad voor sociale diensten (familierechtbank)
Dokument PDF Word Excel Info
Verzoek tot bepaling rechtsdag overeenkomsig art. 750 Ger.W.
Dokument PDF Word Excel Info
Verzoek rechtsdag overeenkomstig art. 730/803 Ger.W.
Dokument PDF Word Excel Info
Verzoekschrift art. 19 al. 3 Ger.W.
Dokument PDF Word Excel Info
verzoekschrift verzoening
Dokument PDF Word Excel Info
verzoekschrift art 747 par. 1 Ger.W.
Dokument PDF Word Excel Info
anvraagformulier originele geboorteakte-huwelijksakte
Dokument PDF Word Excel Info
Brochure rolrechten
Dokument PDF Word Excel Info
Gezamenlijk overzicht bijzondere kosten (beslag)
Dokument PDF Word Excel Info
Lijst van buitengewone kosten
Dokument PDF Word Excel Info
Modelverzoekschrift blijvend saisine
Modelverzoekschrift echtscheiding + voorlopige maatregelen
Akkoordconclusies partner en kinderen
Akkoordconclusies kinderen

De hervorming van de rolrechten, die niet langer vooraf moeten worden betaald, bracht de verplichting mee voor de rechtbank om pas een dagstelling te verlenen in een beroepszaak, nadat is nagegaan of de appellant, indien die in eerste aanleg was veroordeeld tot (gedeeltelijke) betaling van de rolrechten, deze verschuldigde rolrechten wel degelijk heeft betaald.

De rechtbank heeft getracht om een eenvoudige procedure uit te tekenen, die enerzijds pragmatisch is, en anderzijds ook de wet volgt.

Dokument PDF Word Excel Info
hoger beroep aantekenen
Verklaring op eer
rolrechten
Dokument PDF Word Excel Info
standaardformulier 747 (familiaal)
Dokument PDF Word Excel Info
standaardformulier KMS
Dokument PDF Word Excel Info
standaardformulier verwijzing opvolgkamer

Sitemap