Piramide

De piramide

De hiërarchische structuur van de hoven en rechtbanken kan in de vorm van een piramide voorgesteld worden.

Onderaan de piramide bevinden zich de vredegerechten en de rechtbanken. Hun beslissingen noemen we 'vonnissen'.

Bovenaan de piramide staan de hoven. Hun uitspraken noemen we 'arresten'.

Wat is het verschil tussen de rechtbanken en de hoven?

In de vredegerechten en de rechtbanken oordelen de rechters 'in eerste aanleg'. Indien één van de partijen niet akkoord gaat met het vonnis van een rechtbank, kan ze er bij één van de hoven tegen in beroep gaan via de 'gewone' of de 'buitengewone rechtsmiddelen':

  • De 'gewone rechtsmiddelen' zijn het verzet en het hoger beroep.
    • Wanneer een partij 'verstek heeft laten gaan' (d.w.z. niet verschenen is) en dan verzet aantekent, behandelt dezelfde rechter de zaak opnieuw en spreekt een nieuw vonnis uit. Tegen dat nieuwe vonnis kan hoger beroep worden aangetekend.
    • In hoger beroep beraadslaagt de rechter een laatste keer over de grond van de zaak en oordeelt dus 'in laatste aanleg';
  • In bepaalde gevallen is het mogelijk om een 'buitengewoon rechtsmiddel' aan te wenden: het cassatieberoep bij het Hof van Cassatie. Opgelet: dat hof onderzoekt de feiten van de zaak niet. Het oordeelt enkel over de wettigheid.

De rechtbanken

De rechtbank is de officiële instantie die rechtszaken afhandelt. Rechters beoordelen de zaak en nemen er een beslissing over.

Lees hieronder meer over de verschillende soorten rechtbanken.

© Hilde De Windt

De verschillende type rechtbanken

Friedensgericht

Das Friedensgericht ist ausschließlich für Zivilsachen zuständig. Sie können sich deshalb bei Strafsachen, finanziellen Angelegenheiten sowie bei sozialrechtlichen Problemen nicht an einen…

Polizeigericht

Das Polizeigericht ist hauptsächlich für die Beurteilung von Übertretungen und Verstößen im Straßenverkehr zuständig.

Gericht Erster Instanz

Das Gericht Erster Instanz ist das Gericht mit den weitreichendsten Zuständigkeiten, sowohl auf zivilrechtlicher als auch auf strafrechtlicher Ebene.

Arbeitsgericht

Das Arbeitsgericht ist ein spezialisiertes Gericht. Es ist zuständig für Arbeits- und Sozialsicherheitsrechtssachen. Außerdem ist das Arbeitsgericht für Sachen zuständig, die ihm durch spezielle…

Unternehmens­gericht

Das Unternehmensgericht ist ein spezialisiertes Gericht. Es ist zuständig für Streitsachen zwischen Unternehmen.

© Hilde De Windt

De hoven

Als men het niet eens is met de beslissing die de rechter nam in de rechtbank, kan men in bepaalde gevallen in hoger beroep gaan.

Bekijk hieronder de informatie over de verschillende hoven.

De verschillende type hoven

Appellationshof

Wenn eine der Parteien mit einer Entscheidung des Gerichts Erster Instanz, einschließlich des Familien- und Jugendgerichts, oder des Unternehmensgerichts, nicht einverstanden ist, kann diese Partei beim Appellationshof Berufung einlegen.

Arbeitsgerichtshof

Falls eine der Verfahrensparteien mit einer Entscheidung des Arbeitsgerichts nicht einverstanden ist, kann sie beim Arbeitsgerichtshof Berufung einlegen.

Assisenhof

Der Assisenhof ist zuständig für die schwersten Straftaten, wie Totschlag oder versuchter Totschlag, Mord oder versuchter Mord, Geiselnahme mit Todesfolge, schwere Sittendelikte, usw.

Kassationshof

Der Kassationshof ist die höchste Gerichtsbarkeit des Landes. Er urteilt über die Gesetzmäßigkeit der gerichtlichen Entscheidungen. Er befindet nicht über Taten. Eine Kassationsbeschwerde ist ein Sonderverfahren.

Werken bij de hoven en rechtbanken

De hoven en rechtbanken in België, dat zijn 228 gerechtelijke entiteiten (plus de 11 assisenhoven) die in totaal bijna 1.500 magistraten en 5.000 gerechtspersoneelsleden tellen.

Om hen te ondersteunen in hun taken en hun projecten worden die entiteiten bijgestaan door een steundienst die een vijftigtal medewerkers telt en gevestigd is in Brussel op een steenworp van het justitiepaleis.

Meer info