De website van de orde van vlaamse balies vindt u hier.

De nieuwsbrief van de orde van vlaamse balies vindt u hier

Als advocaat kan u onder meer de verschillende tarieven die van toepassing zijn in het Belgisch recht raadplegen op de website.

Uitspraken kan u raadplegen via deze website. Dit is momenteel de enige openbare databank, waarvan evenwel slechts een zeer beperkt aantal rechtcolleges gebruik maken. Vooral het Hof van Cassatie is actief op deze databank.