Als burger kan u heel wat informatie op deze website vinden.

Op het federaal gedeelte van de website vindt u algemene informatie over de verschillende rechtscolleges gaande van een vredegerecht tot het Hof van Cassatie.

Op het lokale gedeelte van de website vindt u per rechtscollege (overkoepelend orgaan en afdeling) specifieke informatie, zoals openingsuren, bereikbaarheid, kalender van de zittingen, formulieren enz.

Onder overkoepelend orgaan wordt bijvoorbeeld bedoeld de rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen, onder afdeling wordt bedoeld de rechtbank van eerste aanleg van Gent, Dendermonde en Oudenaarde die allemaal deel uitmaken van de rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen.

Het is op termijn de bedoeling dat bijvoorbeeld de formulieren van alle afdelingen dezelfde zijn en dan geplaatst worden op het overkoepelend orgaan.