U kan als burger opgeroepen worden in een strafzaak of een burgerlijke zaak.

Strafzaak.

De FOD Justitie geeft op haar website meer uitleg over wat u moet doen als getuige.

Ook het openbaar ministerie geeft op haar website meet uitleg over wat u moet doen als getuige.

 De FOD Justitie heeft ook een uitvoerige brochure gemaakt over getuige in strafzaken. U kan deze hier downloaden.

Burgerlijke zaak.

De rechter kan in een burgerlijke zaak altijd een getuigenverhoor bevelen, voor zover de wet dit toelaat.

Meestal gebeurt dit in een tussenvonnis, dit wil zeggen een vonnis vooraleer de rechter uitspraak doet over de grond van de zaak.

De rechter zal in dit tussenvonnis bepalen over welke feiten het bewijs door getuigen wordt toegelaten, alsmede de plaats, de dag en het uur waarop het getuigenverhoor zal worden gehouden.

De oproeping van getuigen gebeurt met verschillende formaliteiten.

Alvorens de getuige wordt verhoord, moet hij de eed afleggen.