Als journalist kan u een toelating vragen om persberichten te kunnen bekijken op het beveiligd gedeelte van de website van de hoven en rechtbanken.

Daarnaast kan u ok deel uitmaken van een e-groep journalisten, waarop de persmagistraten persberichten posten.

U moet daarvoor een aanvraag indienen via deze link en als bijlage een kopie bezorgen van de voor- en achterzijde van uw perskaart in pdf-formaat.

Van zodra uw aanvraag onderzocht en goedgekeurd werd zal u bericht ontvangen. Dit kan al naar gelang het geval enkele uren tot dagen duren.