De appellant is de persoon of instelling of organisatie die hoger beroep instelt tegen een vonnis.

Het woord appellant kan dus zowel voor een rechtbank van eerste aanleg als voor het hof van beroep of arbeidshof gebruikt worden.

Het hoger beroep tegen een vonnis van de vrederechter wordt immers voor de rechtbank van eerste aanleg behandeld.

Het hoger beroep tegen bijvoorbeeld een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg wordt voor het hof van beroep behandeld.