Een vervaltermijn is een door de wet, de rechter of de overeenkomst van partijen voorgeschreven termijn waarbinnen een aanspraak of recht moet worden uitgeoefend of een rechtsvordering moet worden ingesteld op straffe van verval.