De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding in de kosten en het ereloon van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

De rechter bepaalt de grootte van deze rechtsplegingsvergoeding op basis van de in een koninklijk besluit vastgelegde bedragen.

Deze bedragen zijn terug te vinden in de rubriek "tarieven".