Rechtsmiddelen zijn procedurele middelen die de wet ter beschikking stelt van de procespartijen of derden.

Zij hebben als doel de rechterlijke beslissing te wijzigen en een nieuwe rechterlijke beslissing te bekomen.

De wet maakt een onderscheid tussen gewone en buitengewone rechtsmiddelen.

De gewone rechtsmiddelen zijn verzet en hoger beroep.

De buitengewone rechtsmiddelen zijn voorziening in cassatie, derdenverzet, herroeping van gewijsde, verhaal op de rechter en vordering tot intrekking.