Kort geding is een speciale gerechtelijke procedure die door een partij kan ingeleid worden voor verschillende rechtscolleges, al naar gelang de aard van de zaak, en die ertoe strekt om in spoedeisende gevallen een snelle beslissing te bekomen van een rechter.

Een voorbeeld van kort geding is wanneer iemand aan het bouwen is en er bij de bouwwerkken gebreken worden vastgesteld waaraan dringend moet verholpen worden. In dergelijk geval kan in kort geding de aanstelling van een deskundige gevraagd worden om de gebreken vast te stellen, de oorzaak te bepalen enz.

Later zal dan in de procedure ten gronde vastgesteld worden wie verantwoordelijk is, welke schadevergoeding moet betaald worden enz.