Regeling van rechtsgebied ontstaat wanneer er tegenstrijdigheid bestaat tussen in kracht van gewijsde gegane beslissingen van twee of meer rechters over dezelfde vordering of over samenhangende vorderingen.

Enkel het Hof van Cassatie is bevoegd om hierover uitspraak te doen.