Hoofdelijkheid bestaat wanneer twee of meer personen gehouden zijn tot het verrichten van dezelfde prestatie.

In een vonnis of arrest kan de rechter beslissen dat de partijen hoofdelijk gehouden zijn tot bijvoorbeeld het betalen van een geldsom. In dat geval kan de eisende partij ieder van hen aanspreken voor de gehele schuld.