Een rechtsdag is een dag waarop een zaak mondeling of schriftelijk wordt behandeld bij de bevoegde rechter.