Een grosse is een gewaarmerkt afschrift van een vonnis, arrest, beschikking of akte en dat dient om de beslissing of akte ten uitvoer te laten leggen.

Het origineel of de "minuut" genaamd blijft bewaard op de rechtbank of bij de notaris, indien het om een notariële akte gaat.

Op de grosse wordt meestal vermeld "In de naam van de Koning" enz.