Afstand van geding betekent dat de eisende partij afstand doet van de rechtspleging die zij begonnen is met een hoofdvordering of een tussenvordering.

Dit kan omdat de eisende partij zelf kan beslissen of zij al dan niet een rechtspleging wenst te starten en dus ook zelf kan beslissen om deze rechtspleging stop te zetten.

De afstand van geding kan uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeuren.