De kennisgeving is de toezending van een akte van de rechtspleging in origineel of in afschrift hetzij via de post hetzij via in een door de wet bepaalde vorm.