De betekening is de afgifte van een afschrift van een akte bij gerechtsdeurwaardersexploot.

De akte van de gerechtsdeurwaarder moet verplicht op straffe van nietigheid een aantal vermeldingen bevatten die worden opgesomd in het Gerechtelijk Wetboek.

De wet schrijft ook voor wanneer de betekening kan gebeuren en de manier waarop de betekening moet gebeuren.