Bij het notariaat vindt u ongetwijfeld meer informatie over de nalatenschap.

Ook de Belgische overheid geeft kort informatie over dit onderwerp.

Vanaf 3/08/2017 is de griffie niet langer verantwoordelijk voor het opstellen van de aktes van verwerping en aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Ingevolge de wet van 6/07/2017 (wijziging art. 784 e.v. B.W.) dienen deze verklaringen voortaan afgelegd te worden in handen van de notaris.