U heeft meubelen gekocht en de meubels vertonen een gebrek.

Het is mogelijk dat u zich bij de aankoop akkoord verklaard heeft met de tussenkomst van een arbiter (scheidsrechter) in plaats van naar de rechter te stappen.

Arbitrage is een mogelijkheid om een geschil op te lossen. Bij een arbitrage is het niet een rechter die het geschil oplost en een beslissing neemt, maar wel een ‘arbiter’. Dit kan één persoon zijn maar ook meerdere, meestal dan drie, het ‘arbitragecollege’ genoemd.

Surf naar de FOD Economie in verband met de bescherming van de consument.