Vordering waarbij de benadeelde aan de dader herstel vraagt van de schade die hij geleden heeft. Hij kan zich daarvoor burgerlijke partij stellen voor een strafrechtbank of hij kan dagvaarden voor een burgerlijke rechtbank.