Vordering ingesteld door het openbaar ministerie, door een klacht met burgerlijke partijstelling of door rechtstreekse dagvaarding met het oog op de toepassing van de strafwet.