Rechter in de rechtbank van eerste aanleg die het gerechtelijk onderzoek leidt.

Het onderzoek dat door een onderzoeksrechter wordt geleid noemt gerechtelijk onderzoek. Het onderzoek dat door de procureur des Konings wordt geleid noemt opsporingsonderzoek.