Magistraat, bijgestaan door zijn substituten, die het opsporingsonderzoek leidt. Op de terechtzitting vordert de procureur des Konings de toepassing van de strafwet. Hij neemt de nodige maatregelen om de uitgesproken straffen uit te voeren.