De stafhouder is een advocaat die voor een bepaalde tijd verkozen wordt door de advocaten van de balie. 

Hij heeft als opdracht de advocaten te vertegenwoordigen, conflicten op te lossen, klachten te ontvangen van burgers tegen de advocaten enz.