Uw dossier DE

Agenda van de zittingen

Bij een aantal rechtscolleges is het mogelijk om bijvoorbeeld op basis van het rolnummer of op basis van een datum na te gaan hoever uw zaak staat (nieuwe zaak, in behandeling of uitspraak). U moet daarvoor naar het item "uw dossier" zoeken dat in veel gevallen onderaan in de blauwe balk van het betreffende rechtscollege zal vermeld worden (dit alles voor zover deze mogelijkheid is voorzien). Dit is meestal nog niet het geval bij de vredegerechten en de politierechtbanken.

De namen van partijen worden nooit vermeld.

U kan ook altijd contact opnemen met de griffie van het betreffende rechtscollege via de contactgegevens die vermeld worden op de lokale site.