U (advocaat inzake) kan een vonnis per mail aanvragen indien de uitspraak niet ouder is dan een maand

Aanduiding van verplicht veld
Hoedanigheid
Aanvraag vonnis
vonnissen ouder dan een maand kan u bestellen bij de kopiedienst https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/bestelformulier-kopiedienst