Via dit formulier kan u een aanvraag doen bij de burgerlijke stand. Gelieve er rekening mee te houden dat dit een eensluidend afschrift betreft. De aflevering hiervan is kosteloos.

Aanduiding van verplicht veld

Gegevens

Bestelling uit een register van de burgerlijke stand

(enkel voor aktes opgesteld in België – arrondisement Oost-Vlaanderen - afdeling Gent)
Juiste plaats vermelden! Voor Antwerpen eveneens district vermelden!
afgegeven ten tijde van
afgegeven ten tijde van
Huwelijk in het arrondissement Antwerpen
Indien niet gekend, gelieve contact op te nemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van het huwelijk
Waar was u woonachtig ten tijde van u aanvraag van een Belgisch paspoort
Verkrijgen Belgisch paspoort
Indien niet gekend, gelieve contact op te nemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar u de aanvraag heeft gedaan

Gegevens besteller

Indien de bestelling gebeurt voor een andere persoon => vermelden bij afhalen = volmacht nodig
Bestelling