Het hof van beroep is de beroepsinstantie van de rechtbanken van eerste aanleg, de ondernemingsrechtbank en de voorzitters van die instanties.

Het hof van beroep behandelt in beroep de vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg en van de ondernemingsrechtbank. Het behandelt ook de beslissingen van de voorzitter van die rechtbanken in beroep.

Daarnaast behandelt het rechtscollege in hoger beroep ook:

  • de beslissingen van het prijsgerecht (enkel Hof van Beroep Brussel);
  • de beslissingen gegeven door Belgische consuls in het buitenland (enkel Hof van Beroep Brussel);
  • de beslissingen inzake verkiezingen gegeven door het college van burgemeester en schepenen en door de hoofdbureau's.

Bovendien kan er bij de kamer van inbeschuldigingstelling hoger beroep worden aangetekend tegen beschikkingen van de raadkamer. Als een verdachte bijvoorbeeld niet akkoord gaat met een beslissing omtrent zijn aanhouding, kan hij altijd hoger beroep instellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Verder speelt de kamer van inbeschuldigingstelling een beslissende rol voor de verwijzing van de verdachte naar het hof van assisen.