Het Hof van Cassatie heeft een aantal algemene bevoegdheden.

De voornaamste bevoedgheid van het Hof van Cassatie is de beoordeling van de cassatieberoepen.

Zo neemt het Hof van Cassatie kennis van het cassatieberoep tegen;

  • beslissingen van hoven en rechtbanken, in laatste aanleg gewezen; laatste aanleg betekent dat geen ander rechtsmiddel meer mogelijk is;
  • beslissingen inzake lokale belastingen;
  • arresten van de Raad van State inzake bevoegdheidsconflicten tussen de Raad en de rechterlijke macht;
  • tuchtrechtelijke beslissingen van diverse raden.