De vrederechter is bevoegd voor alle vorderingen, waarvan het bedrag 5.000 euro (vanaf 1 september 2018) niet te boven gaat.

Op deze algemene bevoegdheid van de vrederechter bestaan nochtans een aantal uitzonderingen.

Zo is de vrederechter niet bevoegd voor alle vorderingen die behoren tot:

  • de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank;
  • de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg;
  • de bevoegdheid van de familierechtbank;
  • de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank;
  • de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank.