Het hof van beroep heeft ook een aantal bestuurlijke bevoegdheden.

Zo neemt het hof van beroep kennis van:

  • van aanvragen om eerherstel inzake faillissement;
  • rechtsvorderingen tot vervallenverklaring van de nationaliteit.