De arbeidsrechtbank heeft een aantal bijzondere bevoegdheden.

De belangrijkste bijzondere bevoegdheden zijn:

  • arbeidsrechtelijke geschillen;
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten;
  • sociale zekerheid met betrekking tot werknemers en leerlingen, zelfstandigen en mindervaliden;
  • collectieve schuldenregeling;
  • geschillen inzake aanvullende pensioenen.