Het hof van beroep heeft een aantal bijzondere bevoegdheden.

Het hof van beroep neemt daarnaast ook kennis van beroepen vermeld in een aantal bijzondere wetten.

Hierna vindt u enkele voorbeelden:

  • toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
  • wet tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsmunterij;
  • wet betreffende de organisatie van de electriciteitsmarkt;
  • wet op de openbare overnamebedingen.