De burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg moet worden beschouwd als het gewone gerecht. Zij mag dus oordelen over alle zaken, behalve de bij de wet voorziene uitzonderingen.

Algemene bevoegdheid.

De burgerlijke rechtbank behandelt alle geschillen omtrent bedragen van meer dan 5.000 euro, behalve de bij de wet voorziene uitzonderingen.

Voorbeelden van zulke uitzonderingen zijn:

 • vorderingen die rechtstreeks voor het hof van beroep of het Hof van Cassatie komen;
 • vorderingen die behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter, de politierechtbank, de ondernemingsrechtbank en de arbeidsrechtbank.

Uitsluitende bevoegdheid.

De burgerlijke kamers zijn onder meer uitsluitend bevoegd voor:

 • vorderingen tot verklaring van erfrechtelijke onwaardigheid;
 • geschillen betreffende de toepassing van de belastingwet;
 • vorderingen tot schadevergoeding op basis van de stedenbouwwet;
 • vorderingen tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten op het hypothecair krediet;
 • vorderingen tot erkenning of uitvoerbaarverklaring van buitenlandse rechterlijke beslissingen;
 • tuchtvorderingen tegen notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Bevoegdheid in hoger beroep.

Als gerecht in hoger beroep oordeelt de rechtbank van eerste aanleg ook over de hogere beroepen tegen de vonnissen van de vrederechter en de politierechtbank.

Bestuurlijke bevoegdheid.

Net als de vrederechter heeft de rechtbank van eerste aanleg een aantal bestuurlijke bevoegdheden.

Zo beëdigt de rechtbank van eerste aanleg:

 • de notarissen;
 • de gerechtsdeurwaarders;
 • de ambtenaren en aangestelden bij het bosbeheer;
 • de wegenopzichters, de inspecteur en hoofdinspecteurs van politie belast met de vaststelling van de overtreding van wetten en verordeningen betreffende de spoorwegen, hun exploitatie en politie;
 • de ambtenaren en beambten belast met de vaststelling van de overtreding van de wet en de verordeningen betreffende het vervoer van uitwijkelingen;
 • de douanebeambten belast met de vaststelling van de misdrijven gepleegd binnen de omheining van vrije stapelplaatsen.

Beslagrechter.

De beslagrechter maakt deel uit van de rechtbank van eerste aanleg en behandelt alle geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten.