Het hof van assisen behandelt ook drukpersmisdrijven.

Een drukpersmisdrijf wordt door de rechtspraak en rechtsleer omschreven als 'de uiting van een idee of mening die een inbreuk op de strafwet uitmaakt door middel van een gedrukt geschrift of een gelijkaardig procédé, mits aan het geschrift dat het misdrijf bevat een daadwerkelijke publiciteit wordt gegeven'.​

De definitie van drukpersmisdrijven is eveneens niet in de wetgeving voorzien.