De rechter in de politierechtbank behandelt een aantal misdrijven die omschreven zijn in bijzondere wetten.

Het gaat over misdrijven zoals:

  • omschreven in het Veldwetboek;
  • omschreven in het Boswetboek;
  • omschreven in de besluitwet betreffende de beteugeling van dronkenschap;
  • omschreven in de wetten op de riviervisserij;
  • omschreven in spoorwegwetgeving
  • enz.