Een overtreding is een soort misdrijf. Er zijn drie soorten misdrijven: misdaden, wanbedrijven en overtredingen. De politierechtbank neemt in eerste instantie kennis van overtredingen.

De politierechtbank neemt kennis van kleine misdrijven, meer bepaald overtredingen. Dit zijn misdrijven waarop volgens het Strafwetboek een gevangenisstraf van maximum 7 dagen staat.

In het Strafwetboek worden een aantal overtredingen opgesomd, zoals:

  • nachtgerucht of nachtrumoer;
  • opzettelijk beschadigen van andermans roerende eigendommen;
  • opzettelijk beschadigen van stedelijke afsluitingen;
  • plegen van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits niemand gewond of geslagen is.