De arbeidsrechtbank is exclusief bevoegd voor een aantal zaken.

Hierna volgen een aantal voorbeelden die in de wet zijn vastgelegd.

Zo is de arbeidsrechtbank exclusief bevoegd voor:

  • de toepassing van administratieve sancties bepaald bij de wetten en verordeningen;
  • de behandeling van de geschillen betreffende de sociale identiteitskaart;
  • de behandeling van de geschillen betreffende de compensatoire vergoeding bedoeld in de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen;
  • de behandeling van de geschillen betreffende de individuele bestuurshandelingen inzake het verlenen, het schorsen en het intrekken van de erkenning als havenarbeider.