Financiële problemen

U heeft financiële problemen.

Rechtenverkenner is een portaalsite over sociale grondrechten. U vindt er een overzicht van voordelen en tegemoetkomingen op het vlak van onder meer onderwijs, arbeid, inkomen, wonen, gezondheid, welzijn en cultuur.

De site brengt de federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke maatregelen samen en verwijst bovendien gericht door naar organisaties en diensten waar u de tegemoetkomingen en sociale voordelen kunt aanvragen.

Ik heb schulden en kan deze niet meer terugbetalen !

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken.

Een schuldbemiddelaar beheert uw inkomen in uw plaats en helpt u om op die manier uw schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven.

Voor meer informatie, klik hier.

Ik heb financiële problemen !

Rechtenverkenner is een portaalsite over sociale grondrechten. U vindt er een overzicht van voordelen en tegemoetkomingen op het vlak van onder meer onderwijs, arbeid, inkomen, wonen, gezondheid, welzijn en cultuur.

De site brengt de federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke maatregelen samen en verwijst bovendien gericht door naar organisaties en diensten waar u de tegemoetkomingen en sociale voordelen kunt aanvragen.