U heeft een probleem met een bedrijf of een overheidsorganisatie ! : Procedures

U heeft een probleem met een bedrijf of een overheidsbedrijf

In dergelijk geval kan je eerst proberen rechtstreeks contact op te nemen met het betrokken bedrijf of de overheidsorganisatie om na te gaan of het probleem in der minne kan geregeld worden.

Is dit niet onmiddelijk het geval, dan kan je contact opnemen met de ombudsdienst van het bedrijf of het overheidsbedrijf. Zeker de overheidsbedrijven beschikken in de meeste gevallen over een ombudsdienst.