U heeft gebouwd en er zijn problemen met de vensters ! : Procedures

U bent een woning aan het bouwen en tijdens de bouw zijn er problemen met de installatie van de vensters. De vensters werden vooraf opgemeten doch om de één of andere reden passen de vensters niet. Wat moet ik doen ?

Als er een geschil is tussen een particulier en een ondernemer dan kan men naar de rechter gaan. Dikwijls bestaan er evenwel andere manieren om een geschil op te lossen. U kan bijvoorbeeld:

  • onderling de zaak regelen;
  • een deskundige raadplegen;
  • de tegenpartij in verzoening oproepen.
  • beroep doen op een bemiddelaar.

Indien u naar de rechter stapt, moet u rekening houden met een hele reeks kosten, zoals het rolrecht, de eventuele kosten van een deskundige, de kosten en ereloon van een advocaat en de rechtsplegingsvergoeding. Indien u het proces wint kan u wel een aantal kosten recupereren bijvoorbeeld via de rechtsplegingsvergoeding.

 

Maak uw keuze uit volgende procedures