De verhuurder moet ervoor zorgen dat de woning in goede staat van onderhoud is als de huurder er zijn intrek in neemt.

Gedurende de volledige duur van de overeenkomst moet hij ook alle nodige herstellingen uitvoeren om deze goede staat te behouden.

Hij moet zorgen voor alle:

  • grote herstellingen
  • grote onderhoudswerken
  • herstellingen die nodig zijn door overmacht, ouderdom en normale slijtage.

De huurder van zijn kant is in de eerste plaats verplicht om de woning goed te onderhouden (gras maaien, schoorsteen vegen …). Daarnaast moet hij zorgen voor de zogenaamde huurherstellingen. Dat zijn de minder grote, vaak voorkomende herstellingen die verbonden zijn aan het gebruik van de woning en die niet te wijten zijn aan overmacht, slijtage of ouderdom.

Voorbeelden zijn het vervangen van een schakelaar, een zekering of de dichting van een lekkende kraan. Deze regels zijn verplicht van toepassing op alle huurovereenkomsten die na 18 mei 2007 zijn afgesloten, zelfs wanneer het contract een tegenovergestelde clausule bevat. Voortaan is het dus niet meer mogelijk om in huurcontracten bepaalde herstellingen, die in principe door de verhuurder uitgevoerd moeten worden, ten laste van de huurder te leggen. De huurder moet de verhuurder wel snel op de hoogte brengen als er een probleem opduikt. Zo kan de verhuurder onmiddellijk ingrijpen en ergere schade voorkomen. Daarnaast moet een huurder die een fout maakt of nalatig is, zelf voor de nodige herstellingen zorgen, bijvoorbeeld wanneer hij de waterkraan laat open staan en het overstromende water schade veroorzaakt.

Voor meer informatie, klik hier