Ik ben het niet eens met de berekening van mijn pensioen. Wie kan ik raadplegen ?

Pensioendienst.

Raadpleeg altijd eerst je pensioendienst voordat je met je klacht naar de rechtbank stapt. Dat leidt vaak tot een minnelijke schikking, zodat je een lange en zware procedure vermijdt.

Federale ombudsdienst pensioenen.

Als je niet tot een vergelijk komt, kun je contact opnemen met de Federale ombudsdienst voor de pensioenen. Deze dienst onderzoekt je klacht en tracht een oplossing te vinden. Je kunt er terecht met al je klachten over je pensioenrechten en over het bedrag en de betaling van je pensioen.

Rechtbank

Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de pensioenadministratie, kun je beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement van je woonplaats.

Informeer je goed over de termijnen die moeten gerespecteerd worden.