Hof of rechtbank

U kan vragen over de website van het arbeidshof via het formulier hieronder stellen.

Hoe vult u het formulier in?

Formuleer uw vraag of opmerkingen zo concreet en duidelijk mogelijk.
Vermeld het deel van de website waarover uw vraag of opmerking gaat.
We proberen uw vraag binnen de week te beantwoorden. De concrete termijn hangt af van de aard en het tijdstip van uw vraag.

 

Hebt u andere vragen?

  • Vragen over uw dossier

U kan uw vraag stellen:

- elektronisch via e-deposit (zowel burgers, ondernemingen en advocaten);
- telefonisch aan de griffie (telefoonnummers);
- via de post naar de griffie (adres);
- door uw brief af te geven op de griffie (openingsuren).

Specifieke vragen

- U wil de stand van uw dossier kennen? Raadpleeg 'uw dossier' op deze website.
- U wil uw dossier inzien? Contacteer de griffie (contactgegevens).
- U wil een afschrift of uitgifte van een arrest? Gebruik de typeformulieren op onze website.
- U wil uitstel vragen van uw zaak? U moet uitstel vragen op de zitting.
- U bent journalist? Contacteer de persmagistraat 

  • Juridische vragen

Wij mogen uw juridische vragen niet beantwoorden. De wet verbiedt ons dat.
Voor juridisch informatie neemt u best contact op met:

- een advocaat;
- het justitiehuis;
- een gerechtsdeurwaarder;
- een notaris;
- een vakorganisatie;
- andere specialisten.

 

  • Klachten over de werking van het arbeidshof

U kan een klacht indienen bij de Hoge Raad voor de Justitie.
Kijk goed na op hun website of het een klacht is waarvoor ze bevoegd zijn.

 

Opgelet: u kan geen afspraak maken via dit contactformulier.

 

Belangrijke mededeling:

De gevraagde gegevens dienen enkel om na te gaan of de vraag wel degelijk uitgaat van een bestaande persoon en om te kunnen antwoorden op de gestelde vraag.

Na antwoord of indien geen antwoord nodig is, worden de gegevens automatisch verwijderd uit de database.

 

Aanduiding van verplicht veld