Dit formulier dient enkel om problemen op een bepaalde pagina te signaleren.

Andere problemen, vragen of klachten die via dit formulier worden doorgestuurd, worden niet beantwoord.

U moet daarvoor gebruik maken van dit formulier 

De gevraagde gegevens dienen enkel om na te gaan of de vraag/opmerking wel degelijk uitgaat van een bestaande persoon en om te kunnen antwoorden.

De gegevens van de webformulieren worden na beantwoording verwijderd.

 

Omschrijf zo duidelijk mogelijk wat er volgens u fout liep op deze pagina of welke gegevens volgens u niet juist zijn.
Antwoord "ja" indien u de tekst gelezen heeft. Indien u "neen" antwoordt, wordt uw vraag niet beantwoord. Voor informatie gebruikt u het contactformulier onderaan op de homepage !