Deskundigen kunnen om dezelfde redenen als worden gewraakt als de rechters.

Indien een deskundige weet dat er enige reden tot wraking tegen hem bestaat, moet hij partijen hier onmiddellijk van op de hoogte stellen en zich van de zaak onthouden.

Partijen kunnen hem wel na gemeenschappelijk overleg vrijstelling verlenen.

De deskundige die partijen hebben gekozen, kan alleen gewraakt worden om redenen die ontstaan zijn of bekend werden na deze aanwijzing.

Wanneer de installatievergadering voorbij is of indien er geen installatievergadering is, na de aanvang van de werkzaamheden kan men geen wraking meer opwerpen tenzij men pas daarna kennis kreeg van bepaalde gegevens.

Deze principe werd alleen in het leven geroepen om te vermijden dat een partij de deskundige van de zaak wil krijgen omdat ze gaandeweg het onderzoek begint te vermoeden dat hij de andere partij in het gelijk zal stellen.