Met welke klachten kunt u terecht bij de Hoge Raad voor de Justitie?

Bij de Hoge Raad kunt u terecht met alle mogelijke klachten over de werking van justitie.

Met welke klachten kunt u er niet terecht?

Er zijn evenwel een aantal klachten waarmee de Hoge Raad u volgens de wet niet kan helpen:

  • klachten die thuishoren onder de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke bevoegdheid van andere overheden (bv.: "Ik vind dat mijn advocaat mij niet goed verdedigd heeft", "Een politieagent heeft zich misdragen tegenover mij." …);
  • klachten over de inhoud van een rechterlijke beslissing;
  • klachten die door een gewoon of buitengewoon rechtsmiddel behandeld kunnen worden;
  • klachten die reeds behandeld zijn en geen nieuwe elementen bevatten;
  • klachten die kennelijk ongegrond zijn.

Enkele voorbeelden van klachten waarbij de HRJ u niet kan helpen:

  • Ik ben niet tevreden met de beslissing van de rechter.
  • Ik ben slachtoffer geweest van een misdrijf en wil klacht neerleggen.
  • Er wordt beslag gelegd op mijn goederen.

Voor dergelijke klachten bestaan er wel andere oplossingen. Zo kan u bijvoorbeeld hoger beroep aantekenen, een advocaat, notaris of schuldbemiddelaar raadplegen, gratis rechtsbijstand vragen, een klacht indienen bij de politie, en dergelijke meer. 

Voor meer informatie over de klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie, klik hier.

Met welke klachten kan u terecht bij de korpsoverste van de magistraat?

U kan ook altijd een klacht indienen over het optreden van een magistraat, bijvoorbeeld tijdens de zitting.

Zoals  hiervoor al gezegd kan u geen klacht indienen over de inhoud van een beslissing.

U kan de klacht best schriftelijk versturen per brief (al dan niet aangetekend), met alle gegevens die de klacht kunnen ondersteunen. Vermeld daarbij voldoende contactgegevens zodat de korpsoverste u eventueel kan contacteren voor meer informatie.

Een e-mail zal waarschijnlijk alleen geldig zijn als hij digitaal ondertekend is. Dat is immers de enige manier waarop uw identiteit kan gecontroleerd worden.