Rechtsbijstand houdt in dat diegene die niet over de nodige inkomsten beschikt om de kosten van de procedure te betalen, geheel of ten dele kan ontslaan worden van de betaling van diverse kosten, zoals registratierechten, griffierechten, uitgifterechten enz.

Rechtsbijstand is niet hetzelfde als eerstelijns- en tweedelijnsbijstand, waardoor de vragende partij die niet over voldoende inkomsten beschikt geheel of ten dele een advocaat niet moet betalen.