Deze tekst en handige, beknopte infogids (afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie) is opgesteld voor mensen die dakloos zijn of die vrezen dakloos te worden. Als u zich in deze situatie bevindt, dan moet u meer dan ooit weten welke rechten u kan laten gelden om een betere toekomst mogelijk te maken.

Deze gids is een vernieuwde versie en bevat de meest recente informatie over zaken waarop u recht heeft en bij welke dienst u daarvoor terecht kan.

De overheidsdienst POD Maatschappelijke Integratie maakte deze gids in samenwerking met het Gemeenschappelijk Daklozenfront. De vrijwilligers van het daklozenfront kennen de moeilijkheden die daklozen ondervinden zeer goed. Uit ervaring en uit gesprekken met daklozen weten zij welke informatie van kapitaal belang is voor iemand die er bovenop wil komen en die haar of zijn waardigheid wil terugvinden.

In het kader van het Europese plan tegen armoede wil België tegen 2020 het aantal armen in ons land laten dalen met 380.000. Ons land focust daarbij op daklozen en de strijd tegen discriminatie op het vlak van huisvesting. De meest kwetsbare groepen zoals alleenstaande moeders en minderjarigen moeten daarbij onze bijzondere aandacht krijgen.

De komende jaren moeten alle diensten en verenigingen die iets kunnen bijdragen aan een oplossing, samen de schouders zetten onder het 2020-project. Alleen door samen te werken zullen we oplossingen vinden die mensen echt kunnen helpen bij het bouwen aan een nieuwe toekomst.